English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Plagát a grafický dizajn

± 3125 diel
Zdeněk Rossmann: Výstava modernej keramiky (20. storočie, 1. polovica, 1934) Zdeněk Rossmann: Výstava modernej keramiky. 1934
Eugen Krón: Jura - Mandel (20. storočie, 1. polovica, 1926) Eugen Krón: Jura - Mandel. 1926
Martin Benka: Terézia Vansová: Paľko Šuška (20. storočie, 1. polovica, 1930) Martin Benka: Terézia Vansová: Paľko Šuška. 1930
Zoltán Salamon: Daniil Granin: Menovec (20. storočie, 2. polovica, 1979) Zoltán Salamon: Daniil Granin: Menovec. 1979
Miroslav Cipár: Mladé letá (1960/1980) Miroslav Cipár: Mladé letá. 1960 – 1980
Milan Veselý: Socha piešťanských parkov (20. storočie, 2. polovica, 1967) Milan Veselý: Socha piešťanských parkov. 1967
Max Švabinský: Josef Mánes - jubilejná výstava (20. storočie, 1. polovica, 1920) Max Švabinský: Josef Mánes - jubilejná výstava. 1920
Jozef Lada: Všetci k voľbám (20. storočie, 2. polovica, 1958) Jozef Lada: Všetci k voľbám. 1958
Ľudovít Fulla: Výstava - Fulla - Galanda (20. storočie, 1. polovica, 1930) Ľudovít Fulla: Výstava - Fulla - Galanda. 1930
Ľudovít Fulla: Demontáž (20. storočie, 1. polovica, 1929) Ľudovít Fulla: Demontáž. 1929
Jozef Cincík: Ján Bodenek: Zapálené srdce (20. storočie, 1. polovica, 1939) Jozef Cincík: Ján Bodenek: Zapálené srdce. 1939
Jozef Cincík, Vincent Hložník: Jozef Cincík: Slovenské grafické umenie (20. storočie, 1. polovica, 1944) Jozef Cincík, Vincent Hložník: Jozef Cincík: Slovenské grafické umenie. 1944
Milan Veselý: Soiré (20. storočie, 2. polovica, 1968) Milan Veselý: Soiré. 1968
Ivan Štepán: Sladký čas Kalimagdory (20. storočie, 2. polovica, 1967) Ivan Štepán: Sladký čas Kalimagdory. 1967
Olga Vyleťalová-Poláčková: Útek domov (20. storočie, 2. polovica, 1980) Olga Vyleťálová-Poláčková: Plagát k filmu. Útek domov. 1980
Čestmír Pechr: Peter a Lucia (20. storočie, 2. polovica, 1967) Čestmír Pechr: Peter a Lucia. 1967
Ivan Štepán: Danuvius (20. storočie, 2. polovica, 1968) Ivan Štepán: Danuvius. 1968

Zbierka plagátu a grafického dizajnu vznikla v roku 1962 ako „propagačná úžitková grafika" tým, že SNG prevzala konvolút plagátov z UMPRUM múzea v Prahe. Neskôr došlo aj k prevodu súboru plagátov z oddelenia grafiky SNG a vydavateľstva Pravda. Podobným spôsobom sa zbierka utvárala priebežne až do konca 60. rokov. Vznikol tak súbor rôznej kvalitatívnej úrovne od slovenských i českých autorov s datovaním od začiatku storočia.

Najkvalitnejšie zastúpenie predstavujú predovšetkým českí autori ako Stanislav Kolíbal, Ladislav Sutnar, Jan Rajlich, František Bělohlávek, Stanislav Duda, Jiří Rathouský, Josef Flejšar, Milan Hegar, Alfons Mucha, Cyril Bouda, František Kysela, Václav Kaplický. Z medzivojnového obdobia sú v zbierke zastúpené najmä unikátne plagáty vydávané Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktoré navrhovali často prominentní vystavujúci autori a autorky ako Eugen Krón, Alexander Bortnyik, Ľudovít Fulla, Róbert Berény, Alžbeta Groszová, Martin Benka, František Reichentál a ď.

K výberovému spôsobu budovania zbierky dochádza koncom 60. rokov, keď sa začínajú sporadicky objavovať aj akvizície z iných odborov úžitkovej grafiky. Napriek týmto snahám však zostáva zbierka ako celok predovšetkým zbierkou plagátu.

60. roky sú zastúpené autormi, ktorí sa snažili vo svojej tvorbe nadviazať na aktuálne svetové trendy v typografii, a to komponovaním plochy kresliarsky, maliarsky i pomocou fotografie: Alojz Riškovič, Čestmír Pechr, Jozef Turzo, Andrej Barčík, Ivan Štěpán, Milan Veselý, Marian Čunderlík, Peter Mandzjuk, Ján Meisner, Rudolf Altrichter, Zoltán Salamon.

Koncom 70. rokov dochádza k nástupu generácie 1948, ktorá zasiahla do vývoja slovenskej plagátovej tvorby svojou výraznou typografikou. V zbierke sú zastúpení autori Ľubomír Longauer, Vladislav Rostoka, Pavol Choma, Jozef Dóka ml., Svetozár Mydlo, Tomáš Berka a Dušan Junek.

Rozmanitú kvalitu predstavuje pomerne rozsiahly súbor politického plagátu, na ktorého akvizíciu sa zbierka orientovala v priebehu 70. - 80. rokov: Jozef Chovan, Oto Lupták, Štefan Bednár, Ľudovít Ilečko, Milan Spál, Štefan Štefka, Ladislav Čisárik.

Cenný je i súbor filmových plagátov najvýznamnejších českých dizajnérov 60. rokov: Milana Grygara, Zdenka Zieglera, Vladimíra Bidla, Josefa Vyleťala. Zastúpené sú aj kultúrne plagáty slovenských afišistov ako Rudolfa Altrichtera, Ivana Štěpána, Milana Veselého, Miloša Urbáska, Emila Drličiaka.

Zbierka obsahuje aj súbor návrhov značiek od Vladislava Rostoku, Dušana Juneka či Miroslava Cipára, ako aj konvolút grafických úprav katalógov a kníh Jozefa Cincíka, Ladislava Csádera a Martina Benku.

K unikátnym akvizíciám z medzivojnového obdobia patrí aj obálka knihy Demontáž (1929), ktorú vytvoril Ľudovít Fulla. Zbierkový fond sa rozrástol aj prostredníctvom rozsiahlych darov od Ivana Štěpána, Pavla Chomu, Ľubomíra Longauera, Vladislava Rostoku a Juraja Králika.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter