English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Scénografia

± 363 diel
Aleš Votava: Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydyka. 1991 Aleš Votava: Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydyka. 1991
Ľudovít Fulla: O. Wilde: Vejár Lady W., 1933 Ľudovít Fulla: O. Wilde: Vejár Lady W., 1933
Miloš Karásek: B. Uhlár – M. Karásek: Impasse. 1991 Miloš Karásek: B. Uhlár – M. Karásek: Impasse. 1991
Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930 Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930
Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930 Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930
Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930 Alexandra Exter: Maquettes de Théâtre, 1930
Ladislav Vychodil: L. Janáček: Makropulos. 1973 Ladislav Vychodil: L. Janáček: Makropulos. 1973

Zbierka scénografie bola založená prvou akvizíciou scénických návrhov v roku 1979. V rámci zbierkových fondov úžitkových umení a dizajnu sa popri architektúre stala jedným z najmladších zbierkových fondov.

Scénické návrhy Ľudovíta Fullu, ktoré patria k najvýznamnejším dielam zbierkového fondu, získala SNG čiastočne z pozostalosti, ktorú umelec daroval štátu. Druhú časť získala galéria nákupom. Táto zbierka predstavuje reprezentatívny výber Fullovej scénografickej tvorby z medzivojnového obdobia. Návrhmi k inscenáciám ako Búrka (1932), Spievajúce Benátky (1933) alebo Zmúdrenie Dona Quijota (1932) položil Fulla základy modernej scénografie na Slovensku.

Druhou reprezentatívnou kolekciou zbierky je výber z diela kľúčovej osobnosti povojnového vývinu odboru - Ladislava Vychodila. Zbierka obsahuje autorove najvýznamnejšie realizácie. Dielami ako Zlodejka z mesta Londýna (1962) alebo Hra o láske a smrti (1964) sa Vychodil zapísal do dejín svetovej scénografie.

V zbierke sú zastúpení aj Martin Brezina, Ladislav Šestina a Daniel Gálik, ktorých scénické návrhy utvárali scénografiu 50. a 60. rokov. Tendencie výtvarne akcentovanej scénografie v zbierke zastupujú Ján Hanák, Pavol M. Gábor, Oto Šujan, Vladimír Suchánek. Názorovú polohu oscilujúcu v okruhu akčnej scénografie predstavujú návrhy Štefana Hudáka, Jozefa Cillera, Jána Zavarského, Mony Hafsahl a Milana Ferenčíka. Kostýmovú tvorbu reprezentuje výber z diela troch najrenomovanejších slovenských kostymérok: Ľudmily Purkyňovej, Stanislavy Vaníčkovej a Heleny Bezákovej, ku ktorým sa priraďuje kostýmový výtvarník Milan Čorba. Televíznu scénografiu predstavujú práce jedného zo zakladateľov tohto odboru na Slovensku Ladislava Hupku a bábkovú scénografiu prezentuje Hana Cigánová. Z najmladšej generácie, ktorá do divadiel prichádza v 80. - 90. rokoch, sú tu návrhy Petra Čaneckého, Aleša Votavu, Miloša Karáska a Alexandry Gruskovej.

Najnovším unikátnym prírastkom do zbierky scénografie sú scénické a kostýmové návrhy legendárnej Alexandry Exter, ktorá patrila k najvýznamnejším príslušníčkam ruskej medzivojnovej avantgardy, ako aj návrhy jej kyjevského kolegu Anatola Petritzkého. Do zbierky darovali svoje diela Jozef Ciller a Peter Čanecký.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter