Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Šperk

± 439 diel
urn:svk:psi:per:sng:0000001544, Anton Cepka: Brošňa kruhová (20. storočie, 2. polovica, 1986) Anton Cepka: Brošňa kruhová, 1986
urn:svk:psi:per:sng:0000006366, Erna Masarovičová: Tanečnica (20. storočie, 2. polovica, 1984) Erna Masarovičová: Tanečnica, 1984
Anton Cepka: Kinetická plastika (20. storočie, 2. polovica, 1967) Anton Cepka: Kinetická plastika, 1967
urn:svk:psi:per:sng:0000001544, Anton Cepka: Ihlica (20. storočie, 2. polovica, 1967) Anton Cepka: Ihlica, 1967
urn:svk:psi:per:sng:0000006152, Bety K. Majerníková: Wraf I. (21. storočie, 1. polovica, 2009) Bety K. Majerníková: Wraf I., 2009

Zbierka šperku vznikla v roku 1967. Prvými akvizíciami boli šperky Antona Cepku. V súčasnosti zbierka obsahuje rozsiahly reprezentatívny súbor šperkov tohto svetovo renomovaného šperkára a prostredníctvom jednotlivých diel zachytáva celý tvorivý vývin autora.

Cepka bol nielen skvelým šperkárom, ale venoval sa aj tvorbe kinetických objektov a jeho meno sa spája so založením šperkárskeho ateliéru na VŠVU, ktorý neskôr vychoval mnoho slovenských autorov a autoriek, dnes už zastúpených aj v zbierke SNG.

Táto zbierka sa v súčasnosti môže právom pochváliť unikátnou kolekciou, ktorá popri slovenských autoroch a autorkách obsahuje aj diela šperkárov z Českej republiky, Nemecka, Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Veľkej Británie, Dánska a Litvy. Tieto diela sa postupne získavali nákupom z ateliérov šperkárov, z výstavných podujatí, ako aj zo šperkárskych sympózií, najmä v prípade nákupov od zahraničných umelcov. K najcennejším patria šperky Gijsa Bakkera, Vratislava K. Nováka či Josefa Symona.

Dnes má zbierka umeleckého šperku v SNG viac ako 300 artefaktov. Tvoria ju prevažne šperky z kovu, najmä zo striebra, ďalej šperky sklenené a keramické, šperky zhotovené z textilu, papiera, kože a dreva, ako aj malý súbor emailových šperkov.

Popri unikátnej šperkárskej kolekcii A. Cepku sú v zbierke zastúpení aj sochári a sochárky zo Slovenska, ktorí sa v istej etape svojho tvorivého vývinu šperku venovali - Alina Ferdinandy, Erna Masarovičová, Dušan Králik, Jozef Jankovič.

Ojedinelý súbor tvoria šperky sklárskych výtvarníkov Ľubomíra Arzta, Askolda Žáčka, Pavola Hlôšku, Milana Gašpara, Miloša Balgavého ml. a iných, ktorých inšpiroval vzor Václava Ciglera. V tejto zbierke sú zastúpené aj jeho šperky, podobne ako šperky solitéra slovenskej sklárskej tvorby Ľubomíra Blechu.

Tvorbu šperkárov špecialistov zastupujú v zbierke diela Petra Mišíka, Milana Greguša a Imricha Svitanu. Zaujímavú kolekciu tvoria farebné šperky Jany Cepkovej, textilné šperky Silvie Fedorovej či keramické šperky Imricha Vaneka.

Nové trendy a materiály, ako aj prehodnotenie klasickej funkcie šperku v zbierke reprezentujú diela Karola Pichlera, Anny Daučíkovej, Karola Weisslechnera a Aleša Votavu. K ostatným akvizíciám zbierky patria šperky Jany Machatovej, Petra Janíka, Martiny Minárikovej a Betty K. Majerníkovej.

Slovenská národná galéria svojou cieľavedomou zbierkotvornou a akvizičnou činnosťou, výstavnými aktivitami a odborným spracovaním nielen zdokumentovala šperkársku tvorbu na Slovensku, ale zároveň podnietila jej rozvoj.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter