English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Textil

± 387 diel
urn:svk:psi:per:sng:0000000357, Jozef Bajus: Objekt MC 9 (20. storočie, 2. polovica, 1989) Jozef Bajus: Objekt MC 9, 1989
Karol Pichler: Localisation destructive I.- III. (20. storočie, 2. polovica, 1988) Karol Pichler: Localisation destructive I.- III., 1988
 Katarína Zavarská: Autoportrétny záznam. 1984 Katarína Zavarská: Autoportrétny záznam. 1984

Zbierka textilu v súčasnej podobe vznikla zlúčením dvoch dovtedy samostatných celkov. Prvým bola zbierka textilu budovaná na oddelení úžitkového umenia a dizajnu SNG a druhá zbierka vznikala postupne od 50. rokov ako alternatívny aktuálny variant v rámci zbierky moderného maliarstva.

Gobelín a art protis, ktoré tvorili základ zbierky, sa tu chápali ako špecifický materiálový druh maľby, ako závesný obraz. Súbor spočiatku obsahoval diela vytkávané podľa výtvarného návrhu často najrenomovanejších slovenských výtvarníkov (Ľudovít Fulla, Janko Alexy, Ernest Zmeták) v špecializovaných dielňach v Jindřichovom Hradci, Valašskom Meziříčí a v pražskom Ústředí uměleckých řemesel.

Pre rozvoj autorskej tvorby na Slovensku malo rozhodujúci význam, že vedenie oddelenia monumentálnej maľby prevzal Peter Matejka. V 60. rokoch boli do zbierky zaradené nielen diela žiakov Matejkovej školy realizované vtedy obľúbenou a dnes už takmer zabudnutou technikou art protisu, ale vznikli aj prvé gobelíny Karola Barona, Juraja Kréna a od konca 60. rokov aj prvé autorsky tkané tapisérie Márie Rudavskej, Kataríny Šujanovej, Silvie Fedorovej, Lýdie Jergušovej-Vydarenej, Evy Minárikovej-Cisárovej, Kataríny Zavarskej, ktoré patria k najcennejším akvizíciám - novej - zbierky textilu, ktorá vznikla v roku 1974.

V minulosti sa - expozične a publikačne - veľmi frekventovane využívala rozsiahla zbierka paličkovanej čipky reprezentujúca životné dielo Eleny Holéczyovej, ktorá vychádzala z klasickej domácej techniky paličkovanej čipky a vygenerovala úspešnú modernú transpozíciu okrajovo používaného figurálneho motívu, chápaného najmä ako ornament, do centra obrazového diania, takže figurálny motív sa stal centrálnym prvkom. V minimalizujúcich kompozíciách a abstrahujúcom takmer monochromatickom prevedení nadviazala na techniku paličkovanej čipky Mária Danielová, ktorej dielo obohatilo zbierku v druhej polovici 80. rokov.

Nové ambície tapisérie (odpútanie sa od steny, expanzia do priestoru) reprezentujú diela Remígie Litwinowitzovej a Júlie Sabovej, ktoré dokumentujú novú situáciu v tomto médiu. Experimentálnu líniu, a to nielen v priestorovej expanzívnosti tapisérie, ale aj v jej materiálovom a funkčnom základe, predstavujú v zbierke diela Karola Pichlera a Jozefa Bajusa.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter