English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Iné médiá

± 669 diel
Ľubomír Ďurček: Autoportrét s potápačskými okuliarmi (20. storočie, 2. polovica, 1978) Ľubomír Ďurček: Autoportrét s potápačskými okuliarmi. 1978
 Otis Laubert: Aucájder 1985 (inštalácia 2011) Otis Laubert: Aucájder 1985 (inštalácia 2011)
urn:svk:psi:per:sng:0000005089, Július Koller: Univerzálne folkloristické originály (U.F.O.) - Čičmany  (20. storočie, 2. polovica, 1978) Július Koller: Univerzálne folkloristické originály (U.F.O.) - Čičmany. 1978
Denisa Lehocká: Bez názvu (20. storočie, 2. polovica, 2008) Denisa Lehocká: Bez názvu. 2008
Erik Binder: Elektroinštalácia (21. storočie, 1. polovica, 2005) Erik Binder: Elektroinštalácia. 2005

Zbierka iných médií je najmladšou a z hľadiska počtu diel (cca 650) najmenej rozsiahlou zbierkou SNG. Keďže je zrejme najtesnejšie zviazaná s aktuálnym umením, je to zároveň zbierka s najväčším akvizičným potenciálom.

Vznikla až po roku 1989 v rámci novej koncepcie Galérie súčasného umenia a jej prvým dielom je fragment slávneho teamworku autorskej trojice Filko - Laky - Zavarský Biely priestor. V druhej polovici 90. rokov boli akvizície zbierky iných médií sčasti zmrazené, znovu sa „otvorili" z iniciatívy Zory Rusinovej po roku 2000.

Z hľadiska koncepcie zbierky by sa dalo hovoriť o troch líniách. Jednu tvorí historická rekonštrukcia umenia „inej kreativity", tak ako sa toto umenie rozvíjalo na Slovensku od začiatku 60. rokov v rôznych polohách a neklasických mediálnych výstupoch, väčšinou v rámci undergroundovej - neoficiálnej umeleckej scény. Zámerom je akvizične zaznamenať (zbierať, chrániť a sprístupňovať) to najdôležitejšie a najkvalitnejšie z konceptuálneho, akčného, resp. iného neklasického umenia (environment, body art atď.), a to jednak prostredníctvom artefaktov, jednak - v prípade efemérnych diel - prostredníctvom sprostredkujúcej fotografickej dokumentácie.

Druhá línia zbierky sa viaže na umenie nových médií (experimentálny film a videoart, resp. videoinštalácia), tretia na „súčasné" umenie inštalácie či site specific. Mediálne teda zbierka v podstate mapuje všetky neklasické polohy a formy umenia a jej cieľom je sprostredkovať v rámci možností experimentálnu stopu súčasného umenia.

Od roku 2010 je súčasťou zbierky tiež obrovská pozostalosť - archív konceptuálneho umelca Júliusa Kollera, darovaná jeho družkou Květoslavou Fulierovou.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter