English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Insitné umenie

± 1 722 diel
Ján Hlavatý: Schaubmarov mlyn v Cajle. 1987 Ján Hlavatý: Schaubmarov mlyn v Cajle. 1987
Zuzana Chalupová: Pri práci. 1964 Zuzana Chalupová: Pri práci. 1964
Václav Šilhán: Ženy pri prameni. 1966 Václav Šilhán: Ženy pri prameni. 1966
Anna Ličková: Zátišie s mačkou. 1958 – 1961 Anna Ličková: Zátišie s mačkou. 1958 – 1961
Sebastián Korkoš: Adam a Eva. 1968 Sebastián Korkoš: Adam a Eva. 1968
Ondrej Šteberl: Na poli. 1970 Ondrej Šteberl: Na poli. 1970
Juraj Lauko: Prvý sneh. 1964 Juraj Lauko: Prvý sneh. 1964
Yeshayahu Scheinfeld: Jeruzalem. 1975 Yeshayahu Scheinfeld: Jeruzalem. 1975
Zbyněk Semerák: Rím 11. VIII. 1991 Zbyněk Semerák: Rím 11. VIII. 1991
 Anna Zemánková: Velekvet austrálsky. 60. roky 20. storočia Anna Zemánková: Velekvet austrálsky. 60. roky 20. storočia

Zbierka insitného umenia je špecifickou zbierkou SNG, ktorá obsahuje maliarske, sochárske, kresbové a grafické diela. Budovala sa od roku 1965, keď v rámci galérie vznikol medzinárodný kabinet insitného umenia. Založil ho Štefan Tkáč, významný teoretik v oblasti insitného umenia a zakladateľ medzinárodného podujatia Trienále insitného umenia na pôde SNG. Práve on mal zásadný podiel i na profilácii tejto zbierky.

Zámerom tejto zbierky je sústreďovať diela rôznych osobností insitného umenia a zaznamenávať aj ďalšie hraničné podoby neškoleného umenia. Zbierka bola od začiatku budovaná aj ako súbor diel, ktorý je predmetom vedeckovýskumného bádania s cieľom reflektovať vzťah medzi profesionálnym a neškoleným umením, ich vzájomné prieniky a vplyvy. Orientácia na tvorbu neškolených autorov a autoriek súvisí nielen s hľadaním autenticity vo výtvarnom umení a s návratmi ku koreňom tvorby, ale aj so širšou otázkou o samotnej povahe, podstate a zmysle umenia.

Ťažiskom zbierky je kolekcia insitného umenia, ktorá je jej kmeňovým fondom, so zameraním na umenie 20. storočia. Tvorí ju dnes vyše 800 diel významných slovenských i zahraničných insitných umelcov a umelkýň. V reprezentatívnom výbere od viac ako sedemdesiatich autorov a autoriek sú zastúpené postupy a tendencie rezonujúce v slovenskom a európskom insitnom umení.

Poeticko-realistické a metaforické i fantazijné podoby naivného umenia sú zastúpené dielami autorov a autoriek zo slovenského kultúrneho prostredia (napr. Ondrej Šteberl, Anna Ličková, Juraj Lauko, Zuzana Virághová, Július Považan, Ľudovít Kochoľ, Júlia Bartuszová, Mária Žilavá, Štefan Siváň zo Slovenska a Martin Jonáš, Zuzana Chalupová, Ján Kňazovic, Ján Sokol zo slovenskej enklávy v Srbsku).

Medzinárodnú časť tvoria najmä diela autorov a autoriek z oblasti strednej a západnej Európy (napr. Václav Beránek, Natalie Schmidtová, Václav Žák, Rudolf Dzurko z Českej republiky, Lucien Viellard z Francúzska, Erich Bödeker a Elisabeth Gevaert z Nemecka, Ivan Rabuzin a Ivan Lacković z Chorvátska). Akvizičný program sa orientuje aj na art brut a umenie outsiderov s cieľom zachytiť ďalšie originálne podoby neškoleného výtvarného umenia.

Zásluhou jednotlivých ročníkov medzinárodného podujatia Trienále insitného umenia nazvaného Insita, ktoré SNG obnovila v roku 1994, sa formou darov dostali do zbierky dôležité diela významných autorov a autoriek týchto prúdov a smerov neškoleného umenia 20. a 21. storočia (napr. Nikifor, Justyna Matysiak z Poľska, Yeshayahu Scheinfeld z Izraela, Kiymet Benita Bock z Turecka, Anna Zemánková z Českej republiky, Zbyněk Semerák z Českej republiky, Vasilij Romanenkov z Ruska, Ogjen Jeremic zo Srbska, Gérard Sendrey, Claudine Goux a Adam Nidzgorski z Francúzska, Eva Droppová zo Slovenska).

Zberateľská pozornosť sa venovala i ďalšiemu hraničnému fenoménu: ľudovému umeniu na Slovensku, najmä z obdobia 19. storočia s dôrazom na tradičné ľudové maliarstvo a sochárstvo. Kolekcia ľudového umenia obsahuje viac ako 500 diel.

Okrem stálej expozície sa zbierka prezentuje tematickými a monografickými výstavami. Medzi najvýznamnejšie z nich patria interpretačné prezentácie, ktoré upozorňujú na širšie myšlienkové a výtvarné pozadie koexistencie profesionálneho umenia s neškoleným výtvarným prejavom metódou komparácie a analógie - vedomej nadväznosti, intuitívnej afinity alebo voľnej interpretácie.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter