English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Moderné a súčasné sochárstvo

± 2 203 diel
Mária Bartuszová: Škrupina IV. 1980 - 1989. SNG Mária Bartuszová: Škrupina IV., 1980-1989
Jozef Jankovič: Veľký pád. 1968 Jozef Jankovič: Veľký pád. 1968
Milan Dobeš: Pohyb svetla v priestore V. 1968 Milan Dobeš: Pohyb svetla v priestore V. 1968
Vladimír Kompánek: Stojaca matka. 1964 – 1965 Vladimír Kompánek: Stojaca matka. 1964 – 1965
Rudolf Uher: Dievčatko s jabĺčkom (z cyklu Zem). 1947 Rudolf Uher: Dievčatko s jabĺčkom (z cyklu Zem). 1947
 Jozef Kostka: Ranený vták. 1970 Jozef Kostka: Ranený vták. 1970
Jozef Jankovič: Pamätník SNP (20. storočie, 2. polovica, 1967) Jozef Jankovič: Pamätník SNP. 1967
Ján Koniarek: Justícia (20. storočie, 1. polovica, 1920-1925) Ján Koniarek: Justícia, 1920-1925
urn:svk:psi:per:sng:0000002592, Stanislav Filko: Dýchanie - oslava vzduchu (20. storočie, 2. polovica, 1970) Stanislav Filko: Dýchanie - oslava vzduchu. 1970
Roman Ondák: Sýty stôl (20. storočie, koniec, 1997) Roman Ondák: Sýty stôl. 1997. SNG, Bratislava
Ján Mathé: Plod života (20. storočie, 2. polovica, 1995) Ján Mathé: Plod života. 1995
Juraj Meliš: Prostredie II. Les života (1970/1971) SVK:SNG.P_2669
Vladimír Kompánek: Zima II. (20. storočie, 2. polovica, 1958) Vladimír Kompánek: Zima II., 1958

Zbierka moderného a súčasného sochárstva 20. a 21. storočia obsahuje pomerne konzistentné a rozsiahle kolekcie najvýznamnejších osobností sochárskeho umenia na Slovensku. Vznik zbierky je spojený s počiatočným fungovaním Slovenskej národnej galérie. Početný súbor diel dokumentuje obraz vývoja moderného a súčasného sochárstva na Slovensku: od komornej plastiky, monumentálnej tvorby či medailérstva až k dielam prekračujúcim hranice klasického sochárstva smerom k objektu a inštalácii (od roku 1990 v Zbierke iných médií).

Súčasťou zbierky sú aj autorské kolekcie osobností z prelomu 19. a 20. storočia, ktorých tvorba dokumentuje prvopočiatky konštituovania slovenského sochárstva (Ján Koniarek, Alojz Rigele, Róbert Kühmayer a Jozef Arpád Murmann). Veľká pozornosť (rozsahom a aj výnimočnosťou zastúpených diel) patrí dvom najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva: Jozefovi Kostkovi a Rudolfovi Uhrovi. Zbierka koncentrovane mapuje rozhodujúce pohyby v sochárskom umení od konca 50. rokov 20. storočia, a to dielami sochárov Skupiny Mikuláša Galandu, predovšetkým komplexnejšie tvorenými súbormi diel dvoch jej ústredných osobností - Vladimíra Kompánka a Andreja Rudavského.

Sochárske umenie bolo počas normalizácie pod silným spoločenským a politickým tlakom, vzhľadom na svoju povahu a význam (uplatneniu v architektúre a vo verejnom priestore) bolo umením, ktoré malo i pre svoj spoločenský význam azda v najväčšej miere (práve spolu s architektúrou) spĺňať požiadavky socialistického umenia. Tento moment výrazne modifikoval tvorbu zbierky sochárstva SNG, ktorá sa od 70. rokov v súlade so spoločenskou úlohou sochárstva zamerala na diela z výstav angažovanej tvorby a tiež na návrhy monumentálnych realizácií, ako aj na diela, ktoré sa stali súčasťou architektúry poplatnej dobovej objednávke, estetike aj realistickému kánonu. Súčasťou zbierky sú návrhy, skice, štúdie k pamätníkom, pomníkom, reliéfne výzdoby architektúr. Tiež je v nej zastúpená tradičná medailérska tvorba viacerých slovenských autorov.

Od roku 1990 do súčasnosti sa záujem sústreďuje na doplnenie zbierky sochárstva o alternatívne a experimentálne podoby sochárskeho umenia, ako sú objekt, environment autorov a autoriek vychádzajúcich zo 60. rokov (Mária Bartuszová, Jaroslav Kočiš, Ivan Štěpán, Juraj Meliš, Jozef Jankovič, Milan Dobeš, Juraj Bartusz, Stano Filko a pod.). Takto sa de facto zapĺňajú medzery v dejinách tohto druhu umenia i slovenského výtvarného umenia všeobecne, pretože pred rokom 1990 sa podobné diela nenakupovali, prípadne sa v kolekcii zbierky ocitli ad hoc ako jednotlivé signály vývoja sochárskeho umenia na Slovensku.

Sústredený záujem o diela, ktoré prekračujú „klasické" hranice sochárskeho umenia, sa začal prejavovať až po spoločenských zmenách na prelome 90. rokov. Tie umožnili prehodnotenie a odlišné kreovanie zbierky, ako aj ďalšie dopĺňanie chýbajúcich diel, ktoré vznikali od 90. rokov do súčasnosti, teda diel autorov a autoriek ako Jana Želibská, Ilona Németh, Dezider Tóth, Peter Meluzin, Peter Rónai, Viktor Oravec, Milan Pagáč, Karol Pichler, Roman Ondák, Sára Pernecká, Marko Blažo, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová, Martin Piaček a iných.

Súčasťou zbierky sú aj diela zakladateľských osobností českého sochárstva prvej polovice 20. storočia (napr. Jozef Mařatka, Josef Václav Myslbek, Ladislav Šaloun, Jan Štursa, Otto Gutfreund, Otakar Španiel). Zbierka výberovo obsahuje aj diela českých sochárov a sochárok druhej polovice 20. storočia (Eva Kmentová, Vladimír Preclík, Olbram Zoubek, Václav Cigler). V zbierke je marginálne zastúpené aj európske a mimoeurópske sochárstvo predovšetkým druhej polovice 20. storočia, ktorým bola zbierka doplňovaná sporadickými a náhodnými nákupmi či darmi z výstav realizovaných na pôde SNG.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter