English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Gotické umenie

± 181 diel
 Tabuľa Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia (1593 – 1594) Tabuľa Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia (1593 – 1594)
 Tabuľa Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia (1593 – 1594) Tabuľa Mariánskeho oltára zo Spišského Podhradia (1593 – 1594)
Triptych zo Strážok (po polovici 15. storočia) Triptych zo Strážok (po polovici 15. storočia)
Madona z Ruskinoviec (po 1300) Madona z Ruskinoviec (po 1300)
Majster Pavol z Levoče – dielňa Sv. Ondrej zo Strážok 1524 Majster Pavol z Levoče – dielňa Sv. Ondrej zo Strážok 1524

Gotické umenie predstavuje v rámci kultúry na Slovensku osobitnú a aj laickou verejnosťou oceňovanú kapitolu histórie umenia, akési „rodinné striebro". Okrem diel v majetku katolíckej cirkvi, ktorá je vzhľadom na liturgický charakter väčšiny gotických pamiatok prirodzeným vlastníkom ich najrozsiahlejších fondov, predstavuje zbierka SNG najbohatšiu kolekciu gotického umenia Slovenska spomedzi verejných inštitúcií. Ako taká je teda nezastupiteľným zdrojom tak pri tvorbe dôležitých výstav, ako aj v oblasti reštaurovania a umeleckohistorického bádania.

Zbierka gotického umenia zahŕňa artefakty od prvej polovice 13. do prvej tretiny 16. storočia. K januáru 2014 obsahovala 198 zbierkových jednotiek. Už z chronologického ohraničenia je zrejmé, že štýlový termín „gotika" v jej názve je iba orientačný, pretože vo svojej podstate ešte pred-románsky reliéfny kríž (z 11. stor.?) alebo neskororománska Tróniaca Madona z južného Nemecka (pol. 13. stor.) predstavujú najstaršie diela, kým najmladšími príkladmi sú sochy „na prahu renesancie" z okruhu Majstra Pavla z Levoče či tzv. Czoborov Epitaf zo Skalice.

Teritoriálne zbierka sústreďuje v prvom rade diela slovenskej proveniencie, pričom aj tu dominujú artefakty zo Spiša. Zároveň však Slovenská národná galéria získala niekoľko významných sôch či obrazov z okolitých regiónov (Čechy, Morava, Rakúsko, Bavorsko, Korutánsko a Malopoľsko), ktoré mali v danom období veľký vplyv na umeleckú produkciu na Slovensku. Takýmto spôsobom sa snažíme o vytváranie zbierkového kontextu siahajúceho aj za hranice dnešného Slovenska.

Narastanie fondu determinovali možnosti inštitúcie krátko po jej vzniku v roku 1948, ako aj (a to najmä) ideologické predsudky socialistickej kultúrnej politiky. Zbierka za svoj rozvoj vďačí Karolovi Vaculíkovi, ktorý v SNG pôsobil do roku 1970 ako riaditeľ a nasledovne do roku 1989 ako vedúci oddelenia starého umenia, najmä však kurátorovi Antonovi C. Glatzovi, ktorý tu pôsobil do roku 2001 a ktorý bol aj autorom zbierkového katalógu SNG v edícii Fontes (1983). Hoci sú gotické diela v súčasnosti na stredoeurópskom umeleckom trhu vzácnou výnimkou, akvizičná a publikačná činnosť v gotickej zbierke v SNG pokračuje dodnes. Z najvýznamnejších akvizícií treba spomenúť tabuľu Kristus na Olivovej hore (zakúpené 2004), Tróniacu Madonu z južného Nemecka (2007), Kamenné reliéfy gotickej kazateľnice z Kežmarku (2009), Ukrižovanie z Oltára Panny Márie v Okoličnom (2010).

Napriek tomu profil zbierky gotického umenia ešte vždy celkom nepokrýva najdôležitejšie dielne neskorostredovekej umeleckej produkcie Slovenska. Kým ostatnou akvizíciou tabuľového obrazu od Majstra z Okoličného (okolo 1510 - 1520) sa podarilo zaplniť medzeru v maliarskom fonde, absentuje v nej napríklad naozaj vynikajúca monumentálna socha z ateliéru Majstra Pavla z Levoče (technologicky inak vynikajúce kópie jeho diel, vytvorené Heřmanom a Viktorom Kotrbom pri príležitosti reštaurovania Hlavného oltára sv. Jakuba v Levoči, sú len slabou náhradou). Rovnako by bolo potrebné postupne rozširovať fond lapidária nákupom ďalších kamenných skulptúr alebo reliéfov.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter