English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Umenie 19. storočia

± 5 655 diel
Karol Marko st.: Krajina s kúpajúcimi sa (1860) Karol Marko st.: Krajina s kúpajúcimi sa (1860)
 Alexander Brodszký Búrka nad Blatenským jazerom (1851) Alexander Brodszký Búrka nad Blatenským jazerom (1851)
Vojtech Klimkovics: Zrúcanina csárdy (okolo 1850) Vojtech Klimkovics: Zrúcanina csárdy (okolo 1850)
Jozef Božetech Klemens: Portrét M. M. Hodžu (1846) Jozef Božetech Klemens: Portrét M. M. Hodžu (1846)
 Ladislav Mednyánszky: Noční pútnici pri kríži. Cesta lesom (1880 – 1882) Ladislav Mednyánszky: Noční pútnici pri kríži. Cesta lesom (1880 – 1882)
Gustáv Mallý: Večerná modlitba (1900 – 1910) Gustáv Mallý: Večerná modlitba (1900 – 1910)
 Peter Michal Bohúň: Portrét Jána Francisciho ako dobrovoľníka (1849) Peter Michal Bohúň: Portrét Jána Francisciho ako dobrovoľníka (1849)

Zbierka umenia 19. storočia obsahuje maliarske a sochárske diela a práce na papieri. Jej aktuálny stav je okolo 5 400 položiek. Sú v nej zastúpení umelci činní v priebehu 19. storočia na našom území, s dôrazom na domácu scénu. Súčasťou je aj menšia kolekcia diel európskych majstrov.

Prvé diela zbierky umenia 19. storočia získal po založení SNG jej riaditeľ Karol Vaculík, ktorý vybudoval základ tohto fondu. Orientoval sa na umelcov, ktorí v priebehu 19. storočia žili na území dnešného Slovenska, pričom kategória „slovenskosti" bola nanajvýš dôležitá. V dôsledku toho napríklad etabloval v našich dejinách umenia Ladislava Mednyánszkeho ako maliara „slovenskej" krajiny, kým napríklad Pála Szinyei-Merseho už nie.

V období socializmu patrili diela 19. storočia k tým „neškodným", preto sa aj akvizičná činnosť orientovala najmä na kúpu portrétov, krajinomaľby a žánrových obrazov. Keď SNG v roku 1972 po smrti barónky Margity Czóbelovej získala kaštieľ v Strážkach, zamerala na akvizície diel Ladislava Mednyánszkeho, ktorému v roku 1990 otvorili v priestoroch jeho rodového sídla stálu expozíciu. Po Karolovi Vaculíkovi viedla zbierku umenia 19. storočia Danica Zmetáková. Zameriavala sa na spracovanie kresbového a grafického fondu, k čomu pripravila viacero výstav (z diela Ladislava Mednyánszkeho, Karola Ľudovíta Libaya a ďalšie). 

Od roku 2000 vedie zbierku Katarína Beňová a akvizície diel umenia 19. storočia už závisia od ponuky trhu s umením. V poslednom čase sa viacero zberateľov orientuje na toto obdobie a diela galerijného charakteru tak často končia v súkromných zbierkach. Napriek tomu sa za posledných desať rokov podarilo získať okrem obsiahlej kolekcie diel Ladislava Mednyánszkeho i práce Jozefa Božetecha Klemensa, Cyrila Kutlíka, Vojtecha Klimkovicsa a ďalších umelcov.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter