English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Základné školy II. stupňa, stredné školy a vysoké školy

Ponuka vzdelávacích programov pre II. stupeň základných škôl, stredné školy a vysoké školy

september 2021

Pre školy každého typu sme pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami, históriou zámku a s výstavou „Vidieť, vidieť a vidieť", koncipovanou špeciálne pre Zvolenský zámok. Mnohé nadväzujú na učebné osnovy základných a stredných škôl (výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, dejepis, regionálna výchova, etická výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov.

Za múrmi Zvolenského zámku
animačný program pre školské skupiny 5. - 9. ročníka ZŠ, SŠ

Program je situovaný v exteriéri zámku, na vnútornom a vonkajšom nádvorí. Žiaci sa zoznámia s vybranými kapitolami z histórie zámku. Zároveň spoznajú aj jeho dnešné využitie pre potreby SNG. Teoretické časti sú poprepájané tvorivými úlohami, pohybovými hrami a výtvarnými aktivitami.

Kulinárium depositarum secundum
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Čo sa v galérii deje za dverami, kam návštevník nemá prístup? Expozícia ponúka veľa priestoru na zamyslenie, hru a pochopenie. Cez tvorivé aktivity vám sprístupníme témy ako odborná starostlivosť o diela, schopnosť interpretácie diela návštevníkom, problematika originálu a kópie, pôvod diel v galerijných zbierkach a mnohé iné.

„Ve dvou se to lépe táhne"
tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.

V stĺpovej sieni zámku výtvarníci Jiří Franta a David Böhm vytvorili unikátnu autorskú maľbu s plochou 250 m2. Vyskúšame si, ako sa dá tvoriť vo dvojici a párovou kresbou zachytíme vlastné asociácie inšpirované zbierkovým fondom galérie.

Všetky podujatia sa budú konať za dodržania platných epidemiologických opatrení.
Zmena programu vyhradená.

Na každý program je potrebné sa vopred objednať.

Cena animačného programu:
žiak ZŠ - 1,20 €
študent SŠ, VŠ - 1,50 €
žiak ZŠ (školy na území mesta Zvolen) - 0,50 €
študent SŠ, VŠ (školy na území mesta Zvolen) - 0,70 €
pedagogický dozor zdarma

Obsah programov je možné (po telefonickej dohode) prispôsobiť práve preberanému učivu humanitne orientovaných predmetov na ZŠ a SŠ.

Informácie o obsahu a termínoch konania vám radi poskytne:

Mgr. Barbora Paulínyová
PhDr. Silvia Čatayová
Mgr. Veronika Melichová
oddelenie galerijnej pedagogiky
SNG Zvolenský zámok
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk
tel.: +421-45-245 30 01
www.sng.sk

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter