Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Základné školy II. stupňa, stredné školy a vysoké školy

Ponuka vzdelávacích programov pre II. stupeň základných škôl, stredné školy a vysoké školy
september 2019 - jún 2020

Pre školy každého typu sme na školský rok 2019/2020 pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami, históriou zámku a s novou výstavou „Vidieť, vidieť a vidieť", koncipovanou špeciálne pre Zvolenský zámok. Mnohé nadväzujú na učebné osnovy základných a stredných škôl (výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, regionálna výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov.

· HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZVOLENSKÉHO ZÁMKU

Zvolenský zámok v premenách času
špecializovaný lektorský výklad / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ / 60 - 90 min.

Prechádzka dejinami zámku od 14. storočia po súčasnosť, zameraná na ich najvýznamnejšie udalosti a premeny. Zoznamuje so stavebným vývojom objektu s možnosťou nahliadnuť aj do bežne neprístupných priestorov a sprostredkúva spoznanie najzaujímavejších umeleckých diel vystavovaných v SNG na Zvolenskom zámku. Program je možné spojiť s prácou v tvorivej dielni.

Mapa grófa Esterházyho
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Boli časy, kedy Zvolensky zámok vítal kráľovské návštevy, urodzených šľachticov či vysokých úradníkov. Napriek tomu existuje minimum predmetov, úzko spojených so životom na zámku. Jednou zo zachovaných vecí je mapa zámku a mesta Zvolen, ktorú si nechal zhotoviť Štefan Esterházy v 18. storočí. Prečo mapa vznikla? Čo je na nej zaznamenané? Ako vyzeral Zvolen v tých časoch? Všetko sa dozvieme a zároveň si na veľkoplošnom pôdoryse doplníme, čo je dnes vo Zvolene inak, ako sa mesto rozrástlo a čo naopak už neexistuje.

· expozícia GOTICKÉ UMENIE

Gotické umenie
špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.

Prierez expozíciou Gotického umenia predstaví umeleckú etapu gotiky. Výklad sa zameriava aj na osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho vybrané diela. Približuje tiež význam a funkcie gotického oltára.

Umelec v stredoveku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Obrazové cykly krídlových oltárov, reč predmetov a gestá zobrazených postáv prezrádzajú mnoho o dnes pre nás záhadnej kultúre stredoveku, plnej skrytých symbolov. Prostredníctvom vystavených diel (sochy, tabuľová maľba a oltárne celky) program zoznamuje s funkciou, štýlom a s ikonografiou gotického umenia.

Môže stena cestovať?
tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Objavíme nádheru a jedinečnosť nástenných malieb z roku 1452. Zistíme, či sa aj dnes niečo robí, či sa zmenila technika maľby a či by bolo možné nejakú nástennú maľbu aj premiestniť na iné miesto. Spoločne si vyskúšame vyrobiť imitáciu nástennej maľby.

· expozícia IKONY NA SLOVENSKU

Roztratená ikona
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Jeden z najväčších obrazov vystavovaných v našej galérii nebol namaľovaný, ale napísaný - rozpráva príbeh o konci sveta. Znázornenie tohto veľkého biblického príbehu inšpirovalo aj výtvarníkov Jiřího Frantu a Davida Böhma, ktorí výjavy z ikony zakomponovali hneď na viacerých miestach svojej 50 metrovej maľby v Stĺpovej sieni zámku. Pokúsime sa všetky kúsky ikony pozbierať a chýbajúce doplniť podľa pravidiel ikonopisectva.

· expozícia EURÓPSKE MALIARSTVO 16. - 19. storočia

Barokové maliarstvo
špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.

Prierez expozíciou Európskeho maliarstva 16. - 19. storočia predstaví umeleckú etapu baroka. Výklad sa zameria na históriu, tematické a žánrové okruhy a techniky tohto obdobia.

Tajomstvá obrazov
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Program zábavnou formou predstaví obdobie barokového maliarstva, jeho biblických a mytologických hrdinov, ich príbehy na vystavených dielach a zoznámi s obľúbenými maliarskymi druhmi barokového obdobia.

Mýty na zámku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Špeciálny program zábavnou formou predstaví veľkých hrdinov a príbehy mimoriadnych činov. Poďte s nami ospevovať krásu Venuše, dobýjať Tróju, či zostúpiť do podsvetia. Naším sprievodcom budú nielen obrazy, ale aj vybrané úryvky z antických bájí.

· programy k novej expozícii Vidieť, vidieť a vidieť

Expozícia pri príležitosti 50. výročia sprístupnenia Zvolenského zámku ako súčasti SNG pre verejnosť je autorskou inštaláciou výtvarníkov Jiřího Frantu a Davida Böhma. Toto experimentálne zamyslenie sa nad galerijnou praxou pomocou inštalácií doplnených kresbou komentuje viaceré faktory súvisiace s tromi hlavnými východiskovými bodmi inštalácie. Sú nimi materiál - diela, ktoré SNG spravuje a uchováva, činnosť - odborné činnosti súvisiace s nákupom, starostlivosťou, sprístupňovaním a uchovávaním a pamäť - pamäť miesta, pamäť obsiahnutá v umeleckých dielach a v neposlednom rade spomienky návštevníkov.

Kulinárium depositarum secundum
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Ak vás zaujíma, čo sa v galérii deje za dverami, kam návštevník nemá prístup, odpovede ponúka práve nová expozícia. Vybrané diela zo zbierok SNG dopĺňa 50 metrová maľba priamo na stenu v zámku. Spojenie zbierkových predmetov s maliarskymi reakciami ponúka veľa priestoru na zamyslenie, hru a pochopenie.

Cez tvorivé aktivity vám radi sprístupníme témy ako odborná starostlivosť o diela, schopnosť interpretácie diela návštevníkom, problematika originálu a kópie, pôvod diel v galerijných zbierkach či akvizičná činnosť galérie a mnohé iné.

„Ve dvou se to lépe táhne"
tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.

V stĺpovej sieni zámku výtvarníci Jiří Franta a David Böhm vytvorili unikátnu autorskú maľbu s plochou 250 m2, ktorá návštevníkom ponúka „neokukaný" pohľad na diela z našich depozitárov. Počas návštevy maľbu preskúmame, poodhalíme zakódované významy a možno nájdeme aj také, aké tam nie sú. A aké to je, tvoriť vo dvojici, si vyskúšame tiež. Párovou kresbou zachytíme vlastné asociácie inšpirované zbierkovým fondom galérie.

· DIGITÁLNA GALÉRIA

Galéria v digitálnom veku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.

Kde všade môžeme nájsť reprodukciu výtvarného diela? Stačí nám obrázok v knihe či fotka na internete alebo sa originálu nič nevyrovná? Aký je rozdiel medzi originálom a digitálnou reprodukciou? Podobné otázky otvára aj nová expozícia VIDIEŤ, VIDIEŤ A VIDIEŤ. Predstavíme vám aj digitálnu galériu, vďaka ktorej si umenie môžeme pozrieť vo vysokej kvalite z pohodlia domova. Jej pracoviská sídlia tiež na Zvolenskom zámku.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter