English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Základné školy II. stupňa, stredné školy a vysoké školy

Ponuka vzdelávacích programov pre II. stupeň základných škôl, stredné školy a vysoké školy

september 2020 - jún 2021

Pre školy každého typu sme na školský rok 2020/2021 pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami, históriou zámku a s výstavou „Vidieť, vidieť a vidieť", koncipovanou špeciálne pre Zvolenský zámok. Mnohé nadväzujú na učebné osnovy základných a stredných škôl (výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, dejepis, regionálna výchova, etická výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov.

· HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZVOLENSKÉHO ZÁMKU

Vtedy na zámku - dnes v galérii

lektorský výklad obohatený o animačné aktivity / 5. - 6. ročník ZŠ / 60 - 90 min.

Detský sprievodca plný aktivít vás prevedie zámkom, zoznámi vás s jeho minulosťou a súčasnosťou a predstaví vám najzaujímavejšie umelecké objekty v ňom vystavené.

Zvolenský zámok v premenách času

špecializovaný lektorský výklad / 7. - 9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ / 60 - 90 min.

Prechádzka dejinami zámku od 14. storočia po súčasnosť, zameraná na ich najvýznamnejšie udalosti a premeny. Zoznamuje so stavebným vývojom objektu a sprostredkúva spoznanie najzaujímavejších umeleckých diel vystavovaných v SNG na Zvolenskom zámku.

Záhada zaniknutého Kostola sv. Mikuláša

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Témou programu sú staršie dejiny zámockého návršia. Porozprávame si o zaniknutom Kostole sv. Mikuláša s priľahlou palácovou stavbou, ktoré tu stáli pred výstavbou dnešného zámku. Na troch stanoviskách sa postupne dozvieme, ako záhadu tejto zaniknutej stavby vyriešila slovenská veda. Pracovať budeme s hmotnými, písomnými aj s obrazovými prameňmi; dozvieme sa niečo o práci archeológa, historika či historika umenia i o tom, ako možno poznatky humanitných vied spojiť pri skúmaní minulosti.

Návrat do časov kráľovských

špecializovaný lektorský výklad obohatený o animačné aktivity / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min. (od januára 2021)

Program sa zameria na minulosť zámku od jeho vzniku v 14. storočí až do polovice 16. storočia. Predstavíme si ho ako príležitostné kráľovské sídlo, slúžiace počas poľovačiek i politických stretnutí. Zameriame sa na obdobie 1424 - 1548, keď patril k venným majetkom uhorských kráľovien. S dávnou dobou sa zoznámime prostredníctvom nahliadnutia do siení a nádvorí zámku, ale aj do príbehov z čias, keď sa nimi prechádzali kráľovské veličenstvá. Dotkneme sa aj každodenného života na zámku (ceremónie, voľný čas, odievanie, bývanie, stravovanie, hygiena). Rozprávanie doplníme zábavnými úlohami i pestrou obrazovou dokumentáciou.

Mapa grófa Esterházyho

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Jednou z mála zachovaných vecí zo Zvolenského zámku je mapa zámku a mesta Zvolen, ktorú si nechal zhotoviť Štefan Esterházy v 18. storočí. Prečo mapa vznikla? Čo je na nej zaznamenané? Ako vyzeral Zvolen v tých časoch? Všetko sa dozvieme a zároveň si na veľkoplošnom pôdoryse doplníme, čo je dnes vo Zvolene inak, ako sa mesto rozrástlo a čo naopak už neexistuje.

· expozícia GOTICKÉ UMENIE

Gotické umenie

špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.

Prierez expozíciou Gotického umenia predstaví umeleckú etapu gotiky. Výklad sa zameriava aj na osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho vybrané diela. Približuje tiež význam a funkcie gotického oltára.

Doba oltárna

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Obrazové cykly krídlových oltárov, reč predmetov a gestá zobrazených postáv prezrádzajú mnoho o dnes pre nás záhadnej kultúre stredoveku, plnej skrytých symbolov. Prostredníctvom vystavených diel (sochy, tabuľová maľba a oltárne celky) program zoznamuje s funkciou, so štýlom a s ikonografiou gotického umenia.

Môže stena cestovať?

tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Objavíme nádheru a jedinečnosť nástenných malieb z polovice 15. storočia. Zistíme, či sa aj dnes niečo také robí, či sa zmenila technika maľby a či by bolo možné nejakú nástennú maľbu premiestniť na iné miesto. Spoločne si vyskúšame vyrobiť imitáciu nástennej maľby.

· expozícia IKONY NA SLOVENSKU

Malý veľký hrdina

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Táto otázka sa ukrýva u nás v galérii na vzácnych ikonách. Príďte s nami rozpliesť príbeh o hrdinovi bojujúcom na strane dobra a zamyslieť sa nad skutočnými hrdinami v našom každodennom živote.

· expozícia EURÓPSKE MALIARSTVO 16. - 19. storočia

Barokové maliarstvo

špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.

Prierez expozíciou Európskeho maliarstva 16. - 19. storočia predstaví umeleckú etapu baroka. Výklad sa zameria na históriu, tematické a žánrové okruhy a techniky tohto obdobia.

Tajomstvá obrazov

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.

Program zábavnou formou predstaví obdobie barokového maliarstva, jeho biblických a mytologických hrdinov, ich príbehy na vystavených dielach a zoznámi s obľúbenými maliarskymi druhmi barokového obdobia.

Mýty na zámku

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Špeciálny program zábavnou formou predstaví veľkých hrdinov a príbehy mimoriadnych činov. Poďte s nami ospevovať krásu Venuše, dobýjať Tróju či zostúpiť do podsvetia. Naším sprievodcom budú nielen obrazy, ale aj vybrané úryvky z antických bájí.

· expozícia Vidieť, vidieť a vidieť

Expozícia pri príležitosti 50. výročia sprístupnenia Zvolenského zámku ako súčasti SNG pre verejnosť formou veľkoplošnej inštalácie pracuje so zbierkou národnej galérie a hovorí o zvláštnom živote umeleckých diel po tom, ako sa do galérie dostanú.

Kulinárium depositarum secundum

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 - 90 min.

Čo sa v galérii deje za dverami, kam návštevník nemá prístup? Expozícia ponúka veľa priestoru na zamyslenie, hru a pochopenie. Cez tvorivé aktivity vám sprístupníme témy ako odborná starostlivosť o diela, schopnosť interpretácie diela návštevníkom, problematika originálu a kópie, pôvod diel v galerijných zbierkach a mnohé iné.

„Ve dvou se to lépe táhne"

tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.

V stĺpovej sieni zámku výtvarníci Jiří Franta a David Böhm vytvorili unikátnu autorskú maľbu s plochou 250 m2. Vyskúšame si, ako sa dá tvoriť vo dvojici a párovou kresbou zachytíme vlastné asociácie inšpirované zbierkovým fondom galérie.

Galéria v digitálnom veku

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.

Aký je rozdiel medzi originálom a digitálnou reprodukciou? Aj túto otázku otvára expozícia VIDIEŤ, VIDIEŤ A VIDIEŤ. Predstavíme vám digitálnu galériu, vďaka ktorej si umenie môžeme pozrieť vo vysokej kvalite z pohodlia domova. Jej pracoviská sídlia tiež na Zvolenskom zámku.

Na každý program je potrebné sa vopred objednať.

Cena animačného programu:
žiak ZŠ - 1,20 €
študent SŠ, VŠ - 1,50 €
žiak ZŠ (školy na území mesta Zvolen) - 0,50 €
študent SŠ, VŠ (školy na území mesta Zvolen) - 0,70 €
pedagogický dozor zdarma

Obsah programov je možné (po telefonickej dohode) prispôsobiť práve preberanému učivu humanitne orientovaných predmetov na ZŠ a SŠ.

Informácie o obsahu a termínoch konania vám radi poskytne:

Ing. Zuzana Štefinová
Mgr. Barbora Paulínyová
PhDr. Silvia Čatayová
oddelenie galerijnej pedagogiky

SNG Zvolenský zámok
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk
tel.: +421-45-245 30 01
www.sng.sk

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2021  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter