Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
Zvolenský zámok

Základné školy II. stupňa, stredné školy a vysoké školy

Pre školy každého typu sme na školský rok 2018/2019 pripravili ponuku vzdelávacích a tvorivých aktivít zoznamujúcich s našimi stálymi expozíciami i s históriou zámku. Mnohé nadväzujú na učebné osnovy základných a stredných škôl (výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, regionálna výchova) a podporujú rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a študentov.

· HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZVOLENSKÉHO ZÁMKU
Zvolenský zámok v premenách času

špecializovaný lektorský výklad / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ, VŠ / 90 - 150 min.

Prechádzka dejinami zámku od 14. storočia po súčasnosť, zameraná na ich najvýznamnejšie udalosti a premeny. Zoznamuje so stavebným vývojom objektu s možnosťou nahliadnuť aj do bežne neprístupných priestorov a sprostredkúva spoznanie najzaujímavejších umeleckých diel vystavovaných v SNG na Zvolenskom zámku. Program je možné spojiť s prácou v tvorivej dielni.

· expozícia GOTICKÉ UMENIE

Gotické umenie

špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.

Prierez expozíciou Gotického umenia predstaví umeleckú etapu gotiky. Výklad sa zameriava aj na osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho vybrané diela. Približuje tiež význam a funkcie gotického oltára.

Umelec v stredoveku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Obrazové cykly krídlových oltárov, reč predmetov a gestá zobrazených postáv prezrádzajú mnoho o dnes pre nás záhadnej kultúre stredoveku, plnej skrytých symbolov. Prostredníctvom vystavených diel (sochy, tabuľová maľba a oltárne celky) program zoznamuje s funkciou, so štýlom a s ikonografiou gotického umenia.

Ave gypsum
tvorivá dielňa / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Gotická ikonografia nebola len doménou kostolov, ale stala sa súčasťou aj bežného života stredovekého človeka. V tvorivej dielni sa zameriame na vzácnu tradíciu gotických kachlíc a vyskúšame si prácu s hlinou a odlievanie sadrových reliéfov.

· expozícia IKONY NA SLOVENSKU

Písanie farbami

animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Galéria je úzko spätá s farbami. Vnímanie farieb a svetla v jej priestoroch je veľmi dôležité. Jeden z najväčších obrazov vystavovaných v našej galérii nebol namaľovaný, ale napísaný - rozpráva príbeh o konci sveta. V maliarskom umení má každá farba svoj význam a každá niečo znamená.

· expozícia EURÓPSKE MALIARSTVO 16. - 19. storočia

Barokové maliarstvo
špecializovaný lektorský výklad / SŠ, VŠ / 60 min.
Prierez expozíciou Európskeho maliarstva 16. - 19. storočia predstaví umeleckú etapu baroka. Výklad sa zameria na históriu, tematické a žánrové okruhy a techniky tohto obdobia.

Tajomstvá obrazov
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Program zábavnou formou predstaví obdobie barokového maliarstva, jeho biblických a mytologických hrdinov, ich príbehy na vystavených dielach a zoznámi s obľúbenými maliarskymi druhmi barokového obdobia.

Portrét
animačný program / 7. - 9. ročník ZŠ / 60 - 90 min.
Čo je to portrét? Prečo sa ľudia nechávajú portrétovať? Čo nám môže obraz prezradiť o portrétovanej osobe? Aké druhy portrétov poznáme? Spoločne pohľadáme odpovede na všetky tieto otázky a v tvorivej dielni si vyskúšame niečo z maliarskeho remesla.

Mýty na zámku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 90 min.
Špeciálny program zábavnou formou predstaví veľkých hrdinov a príbehy mimoriadnych činov. Poďte s nami ospevovať krásu Venuše, dobýjať Tróju, či zostúpiť do podsvetia. Naším sprievodcom budú nielen obrazy, ale aj vybrané úryvky z antických bájí.

· DIGITÁLNA GALÉRIA

Galéria v digitálnom veku
animačný program / 5. - 9. ročník ZŠ, SŠ / 60 min.
Sú v digitálnom veku potrebné galérie? Aký je rozdiel medzi originálom a digitálnou reprodukciou? Vedeli ste, že na Zvolenskom zámku je aj digitálna galéria, vďaka ktorej si umenie môžete pozrieť z pohodlia domova? Ukážeme vám, ako na to!

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2019  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter
Hľadaj v SNG
Hľadali ste