Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Organizačná štruktúra

Koho hľadáte?

Kancelária generálnej riaditeľky

Silvia Horváthová Silvia Horváthová
referentka podateľne
T: +421 2 20 47 62 26
silvia.horvathova@sng.sk
Monika Mitášová
koordinátorka vedecko-výskumných projektov
monika.mitasova@sng.sk
 
 

Oddelenie personalistiky a miezd

Ivona Jakubková Ivona Jakubková
mzdová účtovníčka, personalistka
T: +421 2 20 47 61 42
ivona.jakubkova@sng.sk
 
 

Slovenské centrum vizuálnych umení

Katarína Trnovská
odborná pracovníčka – manažérka kultúry pre výskumné, dokumentačné a publikačné aktivity, momentálne na RD
Nina Vrbanová
kurátorka
Nina Vidovencová
produkčná pracovníčka
Marek Kuchár
PR manažér
Darina Šabová
programová pracovníčka
Gustáv Vida
produkčný pracovník
Daniela Čarná
galerijná pedagogička
Eva Kašáková
grafická podpora
Jana Babušiaková
administratívna pracovníčka
Magdaléna Fábryová
produkčná pracovníčka
Lucia Kotvanová
galerijná pedagogička, lektorka
 
 

Úsek zástupcu generálnej riaditeľky

Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: +421 2 20 47 61 98
alexandra.homolova@sng.sk
 
 

Oddelenie odbornej ochrany zbierok

Petra Hoffstädterová Petra Hoffstädterová
reštaurátorka
T: +421 2 20 47 62 81
petra.hoffstadterova@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: +421 2 20 47 61 87
lucia.hesterova@sng.sk
Štefan Poljak Štefan Poljak
reštaurátor
T: +421 2 20 47 62 34
stefan.poljak@sng.sk
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: +421 2 20 47 62 06
veronika.gabcova@sng.sk
 
 

Oddelenie produkcie projektov a výstav

Cyril Pavešic Cyril Pavešic
paspartér
T: +421 2 20 49 61 11
cyril.pavesic@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
mario.matuchovic@sng.sk
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: +421 2 20 47 61 33
edo@sng.sk
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: +421 2 20 47 61 51
stefan.degma@sng.sk
Michal Zedník Michal Zedník
vodič
T: +421 2 20 47 60 06
Rastislav Sedlačík Rastislav Sedlačík
produkčný pracovník výstavných projektov
T: +421 2 20 49 62 80
rastislav.sedlacik@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
Irena Kucharová Irena Kucharová
produkčná edičných výstupov
T: +421 2 20 47 61 23
irena.kucharova@sng.sk
Monika Palčová Monika Palčová
vedúca Oddelenia produkcie projektov a výstav
T: +421 2 20 47 62 68
monika.palcova@sng.sk
 
 

Úsek výskumu a rozvoja

Jana Bahurinská Jana Bahurinská
zástupkyňa riaditeľky Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 41
jana.bahurinska@sng.sk
Mária Bohumelová Mária Bohumelová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 14
maria.bohumelova@sng.sk
 
 

Digitálne zbierky a služby

Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
Zlatica Adamčiaková Zlatica Adamčiaková
metodička pre centrálnu evidenciu
T: +421 2 20 47 61 10
zlatica.adamciakova@sng.sk
Peter Gáll
dokumentátor CEDVU
T: +421 2 20 47 62 11
peter.gall@sng.sk
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: +421 2 20 47 61 44
vladimir.hergott@sng.sk
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: +421 2 20 47 62 05
igor.rjabinin@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: +421 2 20 47 61 43
michal.cudrnak@sng.sk
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: +421 2 20 47 62 07
lukas.stepanovsky@sng.sk
 
 

Oddelenie digitálnych techológií

Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: +421 2 20 47 61 38
vratko.toth@sng.sk
Stanislav Veselovský Stanislav Veselovský
skenerista, technik
T: +421 45 245 30 05
stanislav.veselovsky@sng.sk
Branislav Horňák
manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku, vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: +421 2 20 47 62 10
branislav.hornak@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: +421 2 20 47 61 37
martin.deko@sng.sk
Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
tomas.pochmarsky@sng.sk
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: +421 2 20 47 61 04
peter.marek@sng.sk
Marián Turčan Marián Turčan
DTP operátor – sken
T: +421 45 245 30 05
marian.turcan@sng.sk
 
 

Archív výtvarného umenia

Eva Písečná Eva Písečná
dokumentaristka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Katarína Bodnárová Katarína Bodnárová
vedúca Archívu výtvarného umenia / v súčasnosti na MD
katarina.bodnarova@sng.sk
Zuzana Šafárová Zuzana Šafárová
archivárka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
 
 

Knižnica

Beáta Gregorovičová Beáta Gregorovičová
knihovníčka
T: +421 2 20 47 61 21
studovna@sng.sk
Dana Karulová Dana Karulová
knihovníčka, akvizície a výmena publikácií
T: +421 2 20 47 61 26
dana.karulova@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
knihovníčka, katalogizátorka
T: +421 2 20 47 61 25
jana.suchova@sng.sk
 
 

Správa zbierok

Slávka Mináriková Slávka Mináriková
správkyňa depozitára
T: +421 2 20 47 61 60
slavka.minarikova@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: +421 2 20 47 61 62
ludovit.rusnak@sng.sk
Kristína Matuchovičová Kristína Matuchovičová
referent pre výpožičky
T: +421 2 20 47 62 22
kristina.matuchovicova@sng.sk
Vladimír Zrník Vladimír Zrník
správca depozitára
T: +421 2 20 47 61 61
vladimir.zrnik@sng.sk
 
 

Úsek hospodárskeho riadenia

Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: +421 2 20 47 62 28
gabriela.hamalova@sng.sk
 
 

Verejné obstarávanie

Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: +421 2 20 47 62 09
silvia.trizuljakova@sng.sk
 
 

Investičné projekty

Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: +421 2 20 47 61 17
zlatica.palenikova@sng.sk
 
 

Oddelenie prevádzky

Silvia Blažková Silvia Blažková
dozorkyňa zbierok
Roman Goras Roman Goras
strážnik
Denisa Malovcová
dozorkyňa zbierok
Mária Molčániová Mária Molčániová
dozorkyňa zbierok
Milan Zubek Milan Zubek
strážnik
Alžbeta Strižencová Alžbeta Strižencová
dozorkyňa zbierok
Emília Bokorová Emília Bokorová
dozorkyňa zbierok
Beáta Nagyová Beáta Nagyová
dozorkyňa zbierok
Štefan Borza Štefan Borza
strážnik
Vladimír Antoš Vladimír Antoš
elektrikár, údržbár
T: +421 2 20 49 61 52
vladimir.antos@sng.sk
Jozef Lužica
strážnik
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
T: +421 2 20 47 62 88
Ivan Szilvásy Ivan Szilvásy
údržbár
Ondrej Mitický Ondrej Mitický
referent prevádzky
T: +421 2 20 47 62 16
ondrej.miticky@sng.sk
Danica Petrovičová Danica Petrovičová
dozorkyňa zbierok
Dušan Slezák
strážnik
Iveta Obložinská
dozorkyňa zbierok
Darina Hudečková Darina Hudečková
dozorkyňa zbierok
Miloš Bohumel Miloš Bohumel
koordinátor prevádzky
T: +421 2 20 47 61 19
milos.bohumel@sng.sk
Peter Kovačka Peter Kovačka
strážnik
 
 

Úsek marketingu a komunikácie

Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
 
 

Oddelenie marketingu a tvorby programov

Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 45
branislav.matis@sng.sk
Ladislava Gnacková Ladislava Gnacková
manažér pre publicitu
T: +421 2 20 47 61 46
ladislava.gnackova@sng.sk
Bianka Čajová Bianka Čajová
projektová manažérka
T: +421 2 20 47 61 40
bianka.cajova@sng.sk
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 70
kristina.paulenova@sng.sk
Miroslav Gajdoš Miroslav Gajdoš
audiovizuálna podpora
Pavlína Morháčová Pavlína Morháčová
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 53
pavlina.morhacova@sng.sk
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 47
katarina.pikalyova@sng.sk
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
manažér pre publicitu/momentálne na RD
dasa.dubravova@sng.sk
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 30
luba.macekova@sng.sk
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka/momentálne na RD
Zuzana Palicová Zuzana Palicová
programová pracovníčka
zuzana.palicova@sng.sk
Dáša Peštová Dáša Peštová
programová pracovníčka
dasa.pestova@sng.sk
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
 
 

Oddelenie galerijnej pedagogiky

Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: +421 915 786 712
peter.pivoda@sng.sk
Soňa Patúcová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
sona.patucova@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421 915 786 712
barbora.tribulova@sng.sk
Magdaléna Kuchtová Magdaléna Kuchtová
galerijná pedagogička / momentálne na MD
T: +421 2 20 49 62 70
magdalena.kuchtova@sng.sk
 
 

Zbierky starého umenia

Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 80
zuzana.ludikova@sng.sk
Eva Specogna Eva Specogna
kurátorka zbierok starého umenia/momentálne na RD
Katarína Chmelinová Katarína Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 32
katarina.chmelinova@sng.sk
Barbora Mistríková Barbora Mistríková
asistentka Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 36
barbora.mistrikova@sng.sk
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 48
martin.cico@sng.sk
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 34
katarina.benova@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 62 21
dusan.buran@sng.sk
 
 

Zbierky moderného a súčasného umenia

Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 18
vladimira.bungerova@sng.sk
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 13
katarina.bajcurova@sng.sk
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
asistentka zbierok moderného a súčasného umenia/momentálne na RD
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 09
petra.hanakova@sng.sk
Štefan Cebo Štefan Cebo
asistent zbierok moderného a súčasného umenia
stefan.cebo@sng.sk
Lucia Gavulová Lucia Gavulová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 63 02
lucia.gavulova@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 66
aurel.hrabusicky@sng.sk
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 74
lucia.almasiova@sng.sk
Katarína Čierna Katarína Čierna
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 60
katarina.cierna@sng.sk
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 81
lucia.gregorova@sng.sk
 
 

Zbierky úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

Viera Dlháňová Viera Dlháňová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 35
viera.dlhanova@sng.sk
Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 63 13
denis.haberland@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 62 65
jana.svantnerova@sng.sk
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 08
viera.kleinova@sng.sk
 
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2017  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter Nesprávne vyplnený e-mail Prihlásenie prebehlo úspešne Tento e-mail už bol prihlásený
Hľadaj v SNG
Hľadali ste