Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Koho hľadáte?
A
Zlatica Adamčiaková Zlatica Adamčiaková
metodička pre centrálnu evidenciu
T: +421 2 20 47 61 10
zlatica.adamciakova@sng.sk
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 74
lucia.almasiova@sng.sk
Katarína Androvičová Katarína Androvičová
lektorka
T: +421 44 245 21 11
ruzomberok@sng.sk
Vladimír Antoš Vladimír Antoš
elektrikár, údržbár
T: +421 2 20 49 61 52
vladimir.antos@sng.sk
 
 
B
Jana Babušiaková
administratívna pracovníčka
Jana Bahurinská Jana Bahurinská
zástupkyňa riaditeľky Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 41
jana.bahurinska@sng.sk
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 13
katarina.bajcurova@sng.sk
Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
Alojz Barabas
strážnik
Roman Bednárik Roman Bednárik
údržbár, kurič
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 34
katarina.benova@sng.sk
Silvia Blažková Silvia Blažková
dozorkyňa zbierok
Katarína Bodnárová Katarína Bodnárová
vedúca Archívu výtvarného umenia / v súčasnosti na MD
katarina.bodnarova@sng.sk
Miloš Bohumel Miloš Bohumel
koordinátor prevádzky
T: +421 2 20 47 61 19
milos.bohumel@sng.sk
Mária Bohumelová Mária Bohumelová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 14
maria.bohumelova@sng.sk
Emília Bokorová Emília Bokorová
dozorkyňa zbierok
Štefan Borza Štefan Borza
strážnik
Pavel Budáč Pavel Budáč
správca depozitára, asistent
T: +421 45 245 30 03
pavel.budac@sng.sk
Anna Budzáková
upratovačka
Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 18
vladimira.bungerova@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 62 21
dusan.buran@sng.sk
 
 
C
Štefan Cebo Štefan Cebo
asistent zbierok moderného a súčasného umenia
stefan.cebo@sng.sk
Katarína Chmelinová Katarína Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 32
katarina.chmelinova@sng.sk
 
 
Č
Bianka Čajová Bianka Čajová
projektová manažérka
T: +421 2 20 47 61 40
bianka.cajova@sng.sk
Daniela Čarná
galerijná pedagogička
Silvia Čatayová Silvia Čatayová
galerijná pedagogička / v súčasnosti na MD
T: +421 45 245 30 01
silvia.catayova@sng.sk
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 48
martin.cico@sng.sk
Katarína Čierna Katarína Čierna
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 60
katarina.cierna@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: +421 2 20 47 61 43
michal.cudrnak@sng.sk
Dominik Čupka Dominik Čupka
lektor
T: +421 52 245 40 05
dominik.cupka@sng.sk
 
 
D
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: +421 2 20 47 61 51
stefan.degma@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: +421 2 20 47 61 37
martin.deko@sng.sk
Viera Dlháňová Viera Dlháňová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 35
viera.dlhanova@sng.sk
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
manažér pre publicitu/momentálne na RD
dasa.dubravova@sng.sk
 
 
F
Magdaléna Fábryová
produkčná pracovníčka
 
 
G
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: +421 2 20 47 62 06
veronika.gabcova@sng.sk
Miroslav Gajdoš Miroslav Gajdoš
audiovizuálna podpora
Peter Gáll
dokumentátor CEDVU
T: +421 2 20 47 62 11
peter.gall@sng.sk
Anna Galliková
upratovačka
Lucia Gavulová Lucia Gavulová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 63 02
lucia.gavulova@sng.sk
Zuzana Gažíková Zuzana Gažíková
riaditeľka vysunutého pracoviska Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok
T: +421 44 245 20 00
zuzana.gazikova@sng.sk
František Gemza
údržbár, kurič
Jarmila Giláňová Jarmila Giláňová
dozorkyňa zbierok
Ladislava Gnacková Ladislava Gnacková
manažér pre publicitu
T: +421 2 20 47 61 46
ladislava.gnackova@sng.sk
Roman Goras Roman Goras
strážnik
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 81
lucia.gregorova@sng.sk
Beáta Gregorovičová Beáta Gregorovičová
knihovníčka
T: +421 2 20 47 61 21
studovna@sng.sk
Michal Grivalský
údržbár, kurič
 
 
H
Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 63 13
denis.haberland@sng.sk
Jozef Halčin
údržbár, kurič
Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: +421 2 20 47 62 28
gabriela.hamalova@sng.sk
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 09
petra.hanakova@sng.sk
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: +421 2 20 47 61 44
vladimir.hergott@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: +421 2 20 47 61 87
lucia.hesterova@sng.sk
Petra Hoffstädterová Petra Hoffstädterová
reštaurátorka
T: +421 2 20 47 62 81
petra.hoffstadterova@sng.sk
Petra Holíková Petra Holíková
upratovačka
Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: +421 2 20 47 61 98
alexandra.homolova@sng.sk
Branislav Horňák
manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku, vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: +421 2 20 47 62 10
branislav.hornak@sng.sk
Silvia Horváthová Silvia Horváthová
referentka podateľne
T: +421 2 20 47 62 26
silvia.horvathova@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 66
aurel.hrabusicky@sng.sk
Ján Hrabušický Ján Hrabušický
údržbár, kurič
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
Zuzana Hrušková
galerijná pedagogička
T: +421 44 245 21 11
zuzana.hruskova@sng.sk
Darina Hudečková Darina Hudečková
dozorkyňa zbierok
Viera Huntošová Viera Huntošová
pokladníčka, lektorka
T: +421 44 245 21 11
ruzomberok@sng.sk
 
 
J
Ivona Jakubková Ivona Jakubková
mzdová účtovníčka, personalistka
T: +421 2 20 47 61 42
ivona.jakubkova@sng.sk
Viera Juríková Viera Juríková
lektorka / v súčasnosti na MD
lektori.strazky@sng.sk
Denisa Jurišicová Denisa Jurišicová
lektorka / v súčasnosti na MD
T: +421 52 245 40 04
denisa.jurisicova@sng.sk
 
 
K
Jozef Kajan Jozef Kajan
správca depozitára
T: +421 45 245 30 08
Dana Karulová Dana Karulová
knihovníčka, akvizície a výmena publikácií
T: +421 2 20 47 61 26
dana.karulova@sng.sk
Eva Kašáková
grafická podpora
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 08
viera.kleinova@sng.sk
Daniela Kostková Daniela Kostková
galerijná pedagogička
T: +421 52 245 40 03
daniela.kostkova@sng.sk
Lucia Kotvanová
galerijná pedagogička, lektorka
Peter Kovačka Peter Kovačka
strážnik
Danica Kováčová Danica Kováčová
pokladníčka
Maroš Krajč Maroš Krajč
strážnik
Iveta Krajčová Iveta Krajčová
pokladníčka, dozorkyňa
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: +421 2 20 47 61 33
edo@sng.sk
Marek Kuchár
PR manažér
Irena Kucharová Irena Kucharová
produkčná edičných výstupov
T: +421 2 20 47 61 23
irena.kucharova@sng.sk
Magdaléna Kuchtová Magdaléna Kuchtová
galerijná pedagogička / momentálne na MD
T: +421 2 20 49 62 70
magdalena.kuchtova@sng.sk
Rastislav Kunák
údržbár, kurič
Alexandra Kusá Alexandra Kusá
generálna riaditeľka
sng@sng.sk
Štefan Kyseľ Štefan Kyseľ
strážnik
 
 
L
Lukáš Lisý Lukáš Lisý
vrátnik – informátor
Peter Ližbetin Peter Ližbetin
pomocný reštaurátor
T: +421 45 245 30 04
peter.lizbetin@sng.sk
Michal Lučenič Michal Lučenič
referent, zástupca prevádzky Ex Libris
exlibrisvsng@sng.sk
Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 80
zuzana.ludikova@sng.sk
Jozef Lužica
strážnik
 
 
M
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 30
luba.macekova@sng.sk
Denisa Malovcová
dozorkyňa zbierok
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: +421 2 20 47 61 04
peter.marek@sng.sk
Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 45
branislav.matis@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
mario.matuchovic@sng.sk
Kristína Matuchovičová Kristína Matuchovičová
referent pre výpožičky
T: +421 2 20 47 62 22
kristina.matuchovicova@sng.sk
Jozef Matuška Jozef Matuška
galerijný pedagóg
T: +421 44 245 21 11
jozef.matuska@sng.sk
Slávka Mináriková Slávka Mináriková
správkyňa depozitára
T: +421 2 20 47 61 60
slavka.minarikova@sng.sk
Barbora Mistríková Barbora Mistríková
asistentka Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 36
barbora.mistrikova@sng.sk
Monika Mitášová
koordinátorka vedecko-výskumných projektov
monika.mitasova@sng.sk
Ondrej Mitický Ondrej Mitický
referent prevádzky
T: +421 2 20 47 62 16
ondrej.miticky@sng.sk
Stanislava  Mitterová Stanislava Mitterová
dozorkyňa zbierok
Ján Mojžiš Ján Mojžiš
strážnik
Mária Molčániová Mária Molčániová
dozorkyňa zbierok
Pavlína Morháčová Pavlína Morháčová
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 53
pavlina.morhacova@sng.sk
 
 
N
 
O
Iveta Obložinská
dozorkyňa zbierok
Silvia Ongerová Silvia Ongerová
pokladníčka, lektorka
T: +421 44 245 21 11
ruzomberok@sng.sk
Jana Oravcová
programová pracovníčka
T: +421 45 245 30 01
jana.oravcova@sng.sk
 
 
P
Monika Palčová Monika Palčová
vedúca Oddelenia produkcie projektov a výstav
T: +421 2 20 47 62 68
monika.palcova@sng.sk
Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: +421 2 20 47 61 17
zlatica.palenikova@sng.sk
Zuzana Palicová Zuzana Palicová
programová pracovníčka
zuzana.palicova@sng.sk
Vladimír Paľou Vladimír Paľou
správca depozitára
T: +421 45 245 30 03
Soňa Patúcová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
sona.patucova@sng.sk
Vladimír Paučo Vladimír Paučo
elektrikár, údržbár
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 70
kristina.paulenova@sng.sk
Cyril Pavešic Cyril Pavešic
paspartér
T: +421 2 20 49 61 11
cyril.pavesic@sng.sk
Dáša Peštová Dáša Peštová
programová pracovníčka
dasa.pestova@sng.sk
Danica Petrovičová Danica Petrovičová
dozorkyňa zbierok
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 47
katarina.pikalyova@sng.sk
Eva Písečná Eva Písečná
dokumentaristka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: +421 915 786 712
peter.pivoda@sng.sk
Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
tomas.pochmarsky@sng.sk
Štefan Poljak Štefan Poljak
reštaurátor
T: +421 2 20 47 62 34
stefan.poljak@sng.sk
 
 
R
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: +421 2 20 47 62 05
igor.rjabinin@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: +421 2 20 47 61 62
ludovit.rusnak@sng.sk
 
 
S
Jana Sarvašová Jana Sarvašová
dozorkyňa zbierok
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka/momentálne na RD
Rastislav Sedlačík Rastislav Sedlačík
produkčný pracovník výstavných projektov
T: +421 2 20 49 62 80
rastislav.sedlacik@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
Dušan Slezák
strážnik
Miroslav Slúka Miroslav Slúka
reštaurátor
T: +421 911 042 765
miroslav.sluka@sng.sk
Eva Specogna Eva Specogna
kurátorka zbierok starého umenia/momentálne na RD
Alžbeta Strižencová Alžbeta Strižencová
dozorkyňa zbierok
Ivan Szilvásy Ivan Szilvásy
údržbár
 
 
Š
Darina Šabová
programová pracovníčka
Zuzana Šafárová Zuzana Šafárová
archivárka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Martina Šáteková
manažér prevádzky Ex Libris
Mária Šelepová Mária Šelepová
riaditeľka vysunutého pracoviska Kaštieľ Strážky Spišská Belá
T: +421 52 245 40 01
maria.selepova@sng.sk
Zuzana Šimonová Zuzana Šimonová
galerijná pedagogička
T: +421 45 245 30 01
zuzana.simonova@sng.sk
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: +421 2 20 47 62 07
lukas.stepanovsky@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
knihovníčka, katalogizátorka
T: +421 2 20 47 61 25
jana.suchova@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 62 65
jana.svantnerova@sng.sk
 
 
T
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
asistentka zbierok moderného a súčasného umenia/momentálne na RD
Jarmila Tarajčáková
reštaurátorka
T: +421 905 403 982
jarmila.tarajcakova@sng.sk
Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: +421 2 20 47 61 38
vratko.toth@sng.sk
Stanislava Trginová Stanislava Trginová
odborná pracovníčka – chemička
T: +421 45 245 30 02
stanislava.trginova@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421 915 786 712
barbora.tribulova@sng.sk
Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: +421 2 20 47 62 09
silvia.trizuljakova@sng.sk
Katarína Trnovská
odborná pracovníčka – manažérka kultúry pre výskumné, dokumentačné a publikačné aktivity, momentálne na RD
Marián Turčan Marián Turčan
DTP operátor – sken
T: +421 45 245 30 05
marian.turcan@sng.sk
Július Tybor
údržbár, kurič
 
 
Ť
Mária Ťavodová Mária Ťavodová
galerijná pedagogička
T: +421 45 245 30 01
maria.tavodova@sng.sk
 
 
V
Stanislav Veselovský Stanislav Veselovský
skenerista, technik
T: +421 45 245 30 05
stanislav.veselovsky@sng.sk
Gustáv Vida
produkčný pracovník
Nina Vidovencová
produkčná pracovníčka
Nina Vrbanová
kurátorka
 
 
Z
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
T: +421 2 20 47 62 88
Michal Zedník Michal Zedník
vodič
T: +421 2 20 47 60 06
Vladimír Zrník Vladimír Zrník
správca depozitára
T: +421 2 20 47 61 61
vladimir.zrnik@sng.sk
Milan Zubek Milan Zubek
strážnik
 
 
Ž
Iveta Žáková Iveta Žáková
správkyňa objektu vysunutého pracoviska Galéria insitného umenia Pezinok, správkyňa depozitára
iveta.zakova@sng.sk
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2017  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter Nesprávne vyplnený e-mail Prihlásenie prebehlo úspešne Tento e-mail už bol prihlásený
Hľadaj v SNG
Hľadali ste