English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Koho hľadáte?
A
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 74
meno.priezvisko@sng.sk
Stanislava Andelová
vedúca upratovacích činnosti
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Antol
technik multimediálnych inštalácií
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
B
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 13
meno.priezvisko@sng.sk
Petra Bajnerová
knihovníčka
Gabriel Balkó Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
T: +421 2 20 47 61 69
meno.priezvisko@sng.sk
Daša Benkovičová
účtovníčka/referentka predbežnej kontroly
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 34
meno.priezvisko@sng.sk
Miloš Bohumel
účtovník/referent predbežnej kontroly
meno.priezvisko@sng.sk
Mária Bohumelová Billová Mária Bohumelová Billová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 14
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Bohunská
účtovník/referent predbežnej kontroly
meno.priezvisko@sng.sk
Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 18
meno.priezvisko@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 62 21
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
C
Štefan Cebo Štefan Cebo
asistent zbierok moderného a súčasného umenia
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
meno.priezvisko@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
Č
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 48
meno.priezvisko@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: +421 2 20 47 61 43
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
D
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: +421 2 20 47 61 51
meno.priezvisko@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: +421 2 20 47 61 37
meno.priezvisko@sng.sk
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
manažérka digitálnych výstupov
T: +421 2 20 47 61 40
meno.priezvisko@sng.sk
Gabriela Duračková
produkčný pracovník výstavných projektov
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
F
Michal Fábry
technik elektrotechnických zariadení budov
meno.priezvisko@sng.sk
Mária Formánková
koordinátorka návštevníckeho servisu
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
G
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: +421 2 20 47 62 06
meno.priezvisko@sng.sk
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 81
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
H
Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 63 13
meno.priezvisko@sng.sk
Martina Hajachová Martina Hajachová
vedúca oddelenia produkcie projektov a výstav
meno.priezvisko@sng.sk
Romana Halgošová
galerijná pedagogička
T: 0915 786 712
meno.priezvisko@sng.sk
Gabriela Hamalová Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: +421 2 20 47 62 28
meno.priezvisko@sng.sk
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 09
meno.priezvisko@sng.sk
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: +421 2 20 47 61 44
meno.priezvisko@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: +421 2 20 47 61 87
meno.priezvisko@sng.sk
Petra Hoffstädterová Dostálová Petra Hoffstädterová Dostálová
reštaurátorka
T: +421 2 20 47 62 81
meno.priezvisko@sng.sk
Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: +421 2 20 47 61 98
meno.priezvisko@sng.sk
Branislav Horňák Branislav Horňák
manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku, vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: +421 2 20 47 62 10
meno.priezvisko@sng.sk
Silvia Horváthová Silvia Horváthová
referentka podateľne
T: +421 2 20 47 62 26
meno.priezvisko@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 66
meno.priezvisko@sng.sk
Hana Hradská
referentka kníhkupectva
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
K
Dana Karulová Dana Karulová
vedúca knižnice
T: +421 2 20 47 61 26
meno.priezvisko@sng.sk
Kostovská Katarína
metodička licenčnej agendy
meno.priezvisko@sng.sk
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 08
meno.priezvisko@sng.sk
Zuzana Koblišková Zuzana Koblišková
dokumentátorka digitálneho archívu
T: 02/20476 141
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Kolbiarz Chmelinová Katarína Kolbiarz Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 32
meno.priezvisko@sng.sk
Vendy Kováčová Vendy Kováčová
galerijná pedagogička
T: +421948993243
meno.priezvisko@sng.sk
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: +421 2 20 47 61 33
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Kučerová Bodnárová Katarína Kučerová Bodnárová
vedúca Archívu výtvarného umenia
meno.priezvisko@sng.sk
Alexandra Kusá Alexandra Kusá
generálna riaditeľka
sng@sng.sk
 
 
L
Galina Lopatová
referentka pre verejné obstarávanie
meno.priezvisko@sng.sk
Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 80
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
M
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 30
meno.priezvisko@sng.sk
Sedlár Marcel
samostatný referent OBO a CO
meno.priezvisko@sng.sk
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: +421 2 20 47 61 04
meno.priezvisko@sng.sk
Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 45
meno.priezvisko@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
meno.priezvisko@sng.sk
Kristína Matuchovičová Kristína Matuchovičová
personalistka
T: +421 2 20 47 62 22
meno.priezvisko@sng.sk
Slávka Mináriková Slávka Mináriková
dokumentátor pre akvizície/referent pre výpožičky
T: +421 2 20 47 61 77
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslava Mišová Miroslava Mišová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
meno.priezvisko@sng.sk
Ondrej Mitický Ondrej Mitický
referent prevádzky
T: +421 2 20 47 62 16
meno.priezvisko@sng.sk
Pavlína Morháčová Pavlína Morháčová
grafická podpora / materská dovolenka
pavlina.morhacova@sng.sk
 
 
N
Miroslava Nemšáková Miroslava Nemšáková
koordinátorka návštevníckeho servisu
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
P
Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: +421 2 20 47 61 17
meno.priezvisko@sng.sk
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 70
meno.priezvisko@sng.sk
Sára Pernecká
referentka pre výpožičky/metodička licenčnej agendy
meno.priezvisko@sng.sk
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 47
meno.priezvisko@sng.sk
Eva Písečná Eva Písečná
dokumentaristka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: +421 915 786 712
meno.priezvisko@sng.sk
Miroslava Plesníková
produkčná pracovníčka edičných výstupov
meno.priezvisko@sng.sk
Tomáš Pochmarský Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
R
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: +421 2 20 47 62 05
meno.priezvisko@sng.sk
Emília Rudinská Emília Rudinská
reštaurátorka / materská dovolenka
meno.priezvisko@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: +421 2 20 47 61 62
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
S
Eva S. Kotláriková Eva S. Kotláriková
kurátorka zbierok starého umenia
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Schäfferová
referentka kníhkupectva
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka
T: +421 2 20 47 61 57
meno.priezvisko@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
vedúci výstavných technikov
T: +421 2 20 49 62 81
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
Š
Zuzana Šafárová Zuzana Šafárová
archivárka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Martina Šáteková
manažér prevádzky Ex Libris
meno.priezvisko@sng.sk
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: +421 2 20 47 62 07
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
dokumentátor CEDVU
T: +421 2 20 47 61 25
meno.priezvisko@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 62 65
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
T
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 36
meno.priezvisko@sng.sk
Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: +421 2 20 47 61 38
meno.priezvisko@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421907213112
meno.priezvisko@sng.sk
Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: +421 2 20 47 62 09
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
V
Patrícia Vaculíková
koordinátorka návštevníckeho servisu
meno.priezvisko@sng.sk
 
 
Z
Bohuslava Zamecová Bohuslava Zamecová
produkčný pracovník výstavných projektov
T: +421 905 588 064
meno.priezvisko@sng.sk
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
T: +421 2 20 47 62 88
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter