English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG Bratislava

Koho hľadáte?
A
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 74
lucia.almasiova@sng.sk
 
 
B
Maroš Bafia
lektor
T: +421 52 2454005
maros.bafia@sng.sk
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 13
katarina.bajcurova@sng.sk
Gabriel Balkó Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
T: +421 2 20 47 61 69
gabriel.balko@sng.sk
Roman Bednárik Roman Bednárik
údržbár, kurič
T: +421 45 245 30 06
Milan Benkovič
údržbár/ technický referent
Milan Beňo
strážnik
Miroslav Beňo
údržbár - elektrikár
T: +421 45 245 30 06
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 34
katarina.benova@sng.sk
Henrieta Bíziková Henrieta Bíziková
výkonná asistentka
T: +421 2 20 47 61 78
henrieta.bizikova@sng.sk
Silvia Blažková Silvia Blažková
dozorkyňa zbierok
Miloš Bohumel Miloš Bohumel
koordinátor prevádzky / referent pokladne
T: +421 2 20 47 61 19
milos.bohumel@sng.sk
Mária Bohumelová Billová Mária Bohumelová Billová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 14
maria.bohumelova@sng.sk
Emília Bokorová Emília Bokorová
dozorkyňa zbierok
Štefan Borza Štefan Borza
strážnik
Pavel Budáč Pavel Budáč
správca depozitára, asistent
T: +421 45 245 30 03
pavel.budac@sng.sk
Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 18
vladimira.bungerova@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 62 21
dusan.buran@sng.sk
 
 
C
Štefan Cebo Štefan Cebo
asistent zbierok moderného a súčasného umenia
stefan.cebo@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
Daniel Cveček
logistický pracovník
 
 
Č
Silvia Čatayová Silvia Čatayová
galerijná pedagogička
T: +421 45 245 30 01
silvia.catayova@sng.sk
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 48
martin.cico@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: +421 2 20 47 61 43
michal.cudrnak@sng.sk
 
 
D
Ladislava Deák Ladislava Deák
manažér pre publicitu / rodičovská dovolenka
T: +421 2 20 47 61 46
ladislava.gnackova@sng.sk
Katarína Defeo Fiúza Siposová Katarína Defeo Fiúza Siposová
galerijná pedagogička / materská dovolenka
T: +421 915 786 712
katarina.siposova@sng.sk
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: +421 2 20 47 61 51
stefan.degma@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: +421 2 20 47 61 37
martin.deko@sng.sk
Žofia Dobešová
vrátnička - informátorka
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 40
dasa.dubravova@sng.sk
Gabriela Duračková
produkčný pracovník výstavných projektov
gabriela.durackova@sng.sk
 
 
F
Michal Fábry
investičný pracovník
T: +421 918 926 470
michal.fabry@sng.sk
Petra Feriancová Baldovičová Petra Feriancová Baldovičová
galerijná pedagogička
T: +421 44 245 21 11
petra.feriancova@sng.sk
 
 
G
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: +421 2 20 47 62 06
veronika.gabcova@sng.sk
Miroslav Gajdoš Miroslav Gajdoš
audiovizuálna podpora
Anna Galliková
upratovačka
Peter Gancarčík
údržbár - kurič
Helena Garanová
dozor zbierok
Zuzana Gažíková Zuzana Gažíková
riaditeľka vysunutého pracoviska Galéria Ľudovíta Fullu Ružomberok
T: +421 44 245 20 00
zuzana.gazikova@sng.sk
Jarmila Géciová
upratovačka
Jarmila Giláňová Jarmila Giláňová
pokladníčka
T: +421 45 245 30 00
Roman Goras Roman Goras
strážnik
Ján Granec
lektor
T: +421 910 215 728
jan.granec@sng.sk
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 81
lucia.gregorova@sng.sk
Jarmila Grigľáková Jarmila Grigľáková
galerijný pedagóg
T: +421 52 245 40 01
jarmila.griglakova@sng.sk
Michal Grivalský
údržbár, kurič
 
 
H
Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 63 13
denis.haberland@sng.sk
Jozef Halčin
údržbár, kurič
Romana Halgošová
galerijná pedagogička
T: 0915 786 712
romana.halgosova@sng.sk
Gabriela Hamalová Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: +421 2 20 47 62 28
gabriela.hamalova@sng.sk
Miroslav Hanák
investičný pracovník
T: +421 904 082 187
miroslav.hanak@sng.sk
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 09
petra.hanakova@sng.sk
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: +421 2 20 47 61 44
vladimir.hergott@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: +421 2 20 47 61 87
lucia.hesterova@sng.sk
Petra Holíková Petra Holíková
upratovačka
T: +421 45 245 36 66
Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: +421 2 20 47 61 98
alexandra.homolova@sng.sk
Branislav Horňák Branislav Horňák
manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku, vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: +421 2 20 47 62 10
branislav.hornak@sng.sk
Silvia Horváthová Silvia Horváthová
referentka podateľne
T: +421 2 20 47 62 26
silvia.horvathova@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 66
aurel.hrabusicky@sng.sk
Hana Hradská
referentka kníhkupectva
Darina Hrnčiarová Darina Hrnčiarová
dozorkyňa zbierok
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
Zuzana Hrušková Zuzana Hrušková
galerijná pedagogička
T: +421 442452 111
zuzana.hruskova@sng.sk
Soňa Hrúziková
textová korektorka - materská dovolenka
sona.hruzikova@sng.sk
Klára Hudáková Klára Hudáková
manažérka pre publicitu
klara.hudakova@sng.sk
Viera Huntošová Viera Huntošová
pokladníčka, lektorka
T: +421 44 245 21 11
ruzomberok@sng.sk
 
 
J
Viera Juríková Viera Juríková
lektorka / materská dovolenka
T: 052/245 40 04
viera.jurikova@sng.sk
 
 
K
Andrea Kapráliková Andrea Kapráliková
galerijná pedagogička
T: +421 44 245 21 11
andrea.kapralikova@sng.sk
Marta Kapustová Marta Kapustová
výkonná asistentka
T: +421 2 204 76 100
sng@sng.sk
Dana Karulová Dana Karulová
vedúca knižnice
T: +421 2 20 47 61 26
dana.karulova@sng.sk
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 08
viera.kleinova@sng.sk
Zuzana Koblišková Zuzana Koblišková
dokumentátorka digitálneho archívu
T: 02/20476 141
zuzana.kobliskova@sng.sk
Stanislava Kočišová
programová pracovníčka - materská dovolenka
T: +421 45 245 30 01
stanislava.kocisova@sng.sk
Katarína Kolbiarz Chmelinová Katarína Kolbiarz Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 32
katarina.chmelinova@sng.sk
Daniela Kostková Daniela Kostková
riaditeľka vysunutého pracoviska Kaštieľ Strážky
T: +421 52 245 40 03
daniela.kostkova@sng.sk
Katarína Kostovská
referentka pre výpožičky
Peter Kovačka Peter Kovačka
strážnik
Vendy Kováčová Vendy Kováčová
galerijná pedagogička
T: +421948993243
vendy.kovacova@sng.sk
Maroš Krajč Maroš Krajč
strážnik
T: +421 45 245 31 11
Iveta Krajčová Iveta Krajčová
pokladníčka, dozorkyňa
T: +421 45 245 30 00
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: +421 2 20 47 61 33
ludka.kratochvilova@sng.sk
Rastislav Kunák
údržbár, kurič
Alexandra Kusá Alexandra Kusá
generálna riaditeľka
sng@sng.sk
 
 
L
Ľubica Líšková Ľubica Líšková
zástupkyňa riaditeľky
T: +421 45 245 30 07
lubica.liskova@sng.sk
Peter Ližbetin Peter Ližbetin
pomocný reštaurátor
T: +421 45 245 30 04
peter.lizbetin@sng.sk
Galina Lopatová
referentka pre verejné obstarávanie
galina.lopatova@sng.sk
Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 80
zuzana.ludikova@sng.sk
Mária Luzová Mária Luzová
dokumentátorka / materská dovolenka
maria.michalovova@sng.sk
 
 
M
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 30
luba.macekova@sng.sk
Juraj Macko
správca depozitára
T: +421 45 245 30 08
juraj.macko@sng.sk
Juraj Macko
správca depozitára - Zvolen
juraj.macko@sng.sk
Lucia Malatincová
prevádzkarka – ZÁMOCKÁ kaviareň
T: +421 45 245 30 14
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: +421 2 20 47 61 04
peter.marek@sng.sk
Denisa Marienková
knihovníčka/ akvizícia a výmena publikácií
Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 45
branislav.matis@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
mario.matuchovic@sng.sk
Kristína Matuchovičová Kristína Matuchovičová
referentka pre výpožičky a akvizície / materská dovolenka
T: +421 2 20 47 62 22
kristina.matuchovicova@sng.sk
Veronika Melichová
galerijná pedagogička
T: +421 45 245 30 01
veronika.melichova@sng.sk
Slávka Mináriková Slávka Mináriková
dokumentátor pre akvizície/referent pre výpožičky
T: +421 2 20 47 61 77
slavka.minarikova@sng.sk
Miroslava Mišová Miroslava Mišová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
miroslava.misova@sng.sk
Monika Mitášová
koordinátorka vedecko-výskumných projektov
monika.mitasova@sng.sk
Ondrej Mitický Ondrej Mitický
referent prevádzky
T: +421 2 20 47 62 16
ondrej.miticky@sng.sk
Stanislava  Mitterová Stanislava Mitterová
lektorka, historička
T: +421 45 245 30 00
Ján Mojžiš Ján Mojžiš
strážnik
T: +421 45 245 31 11
Mária Molčániová Mária Molčániová
dozorkyňa zbierok
Marian Molnár
strážnik
 
 
N
Beáta Nagyová Beáta Nagyová
dozorkyňa zbierok
Veronika Němcová
riaditeľka objektu
T: +421 908 729 459
veronika.nemcova@sng.sk
Miroslava Nemšáková Miroslava Nemšáková
odborná asistentka
T: +421 2 20 47 61 00
miroslava.nemsakova@sng.sk
 
 
O
Juraj Oklepek
strážnik
Silvia Ongerová Silvia Ongerová
pokladníčka, lektorka
T: +421 44 245 21 11
ruzomberok@sng.sk
Michal Oravec
odborný pracovník - chemik
michal.oravec@sng.sk
 
 
P
Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: +421 2 20 47 61 17
zlatica.palenikova@sng.sk
Vladimír Paľou Vladimír Paľou
správca depozitára
T: +421 45 245 30 08
Vladimír Paučo Vladimír Paučo
údržbár – elektrikár
T: +421 45 245 30 06
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 70
kristina.paulenova@sng.sk
Barbora Paulínyová Barbora Paulínyová
galerijná pedagogička
T: +421 45 245 30 01
barbora.paulinyova@sng.sk
Sára Pernecká
referentka pre výpožičky/metodička licenčnej agendy
sara.pernecka@sng.sk
Danica Petrovičová Danica Petrovičová
dozorkyňa zbierok
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 47
katarina.pikalyova@sng.sk
Eva Písečná Eva Písečná
dokumentaristka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: +421 915 786 712
peter.pivoda@sng.sk
Miroslava Plesníková
produkčná pracovníčka edičných výstupov
miroslava.plesnikova@sng.sk
Tomáš Pochmarský Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
tomas.pochmarsky@sng.sk
Miroslava Priehradníková Miroslava Priehradníková
upratovačka
T: +421 45 245 36 66
 
 
R
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: +421 2 20 47 62 05
igor.rjabinin@sng.sk
Emília Rudinská Emília Rudinská
reštaurátorka / materská dovolenka
emilia.rudinska@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: +421 2 20 47 61 62
ludovit.rusnak@sng.sk
Lenka Rusnáková
lektorka
T: +421 522454004
lenka.rusnakova@sng.sk
 
 
S
Eva S. Kotláriková Eva S. Kotláriková
kurátorka zbierok starého umenia
eva.kotlarikova@sng.sk
Jana Sarvašová Jana Sarvašová
dozorkyňa zbierok
Jana Schäfferová
referentka kníhkupectva
Miroslava Schiller Maurery
asistentka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 6135
miroslava.maurery@sng.sk
Eva Schmidtová
programová pracovníčka
T: +421 45 245 30 01
Eva.Schmidtova@sng.sk
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka
T: +421 2 20 47 61 57
gabriela.schultzova@sng.sk
Marcel Sedlár
samostatný referent OBO a CO
marcel.sedlar@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
vedúci výstavných technikov
T: +421 2 20 49 62 81
Miroslav Slúka Miroslav Slúka
reštaurátor
T: +421 45 245 33 33
miroslav.sluka@sng.sk
Juraj Starovecký
fotograf / videoprodukcia
Elena Strapková Elena Strapková
lektorka
T: +421 45 245 30 00
Ivan Szilvásy
logistický pracovník
Marta Szöcsová
upratovačka
 
 
Š
Zuzana Šafárová Zuzana Šafárová
archivárka
T: +421 2 20 49 62 17
archiv@sng.sk
Martina Šáteková
manažér prevádzky Ex Libris - materská dovolenka
Zuzana Štefinová Zuzana Štefinová
galerijná pedagogička - materská dovolenka
T: +421 45 245 30 01
zuzana.stefinova@sng.sk
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: +421 2 20 47 62 07
lukas.stepanovsky@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
dokumentátor CEDVU
T: +421 2 20 47 61 25
jana.suchova@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 62 65
jana.svantnerova@sng.sk
 
 
T
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 36
alexandra.tamasova@sng.sk
Marcel Taranda
správca depozitára - Zvolen
marcel.taranda@sng.sk
Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: +421 2 20 47 61 38
vratko.toth@sng.sk
Stanislava Trginová Stanislava Trginová
odborná pracovníčka – chemička
T: +421 45 245 30 02
stanislava.trginova@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421907213112
barbora.tribulova@sng.sk
Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: +421 2 20 47 62 09
silvia.trizuljakova@sng.sk
Erika Trnková Erika Trnková
riaditeľka vysunutého pracoviska Zámok Zvolen
T: +421 45 245 30 07
erika.trnkova@sng.sk
Marián Turčan Marián Turčan
DTP operátor – sken
T: +421 45 245 30 05
marian.turcan@sng.sk
Július Tybor
údržbár, kurič
 
 
U
 
 
V
Eva Valentová
pokladníčka
Stanislav Veselovský Stanislav Veselovský
skenerista, technik
T: +421 45 245 30 05
stanislav.veselovsky@sng.sk
Denisa Vilková Denisa Vilková
lektorka / v súčasnosti na MD
T: +421 52 245 40 04
denisa.jurisicova@sng.sk
Patrícia Vírostková
knihovníčka/ akvizícia a výmena publikácií
 
 
W
 
Z
Bohuslava Zamecová Bohuslava Zamecová
produkčný pracovník výstavných projektov / materská dovolenka
T: +421 905 588 064
bohuslava.zamecova@sng.sk
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
T: +421 2 20 47 62 88
 
 
Ž
Peter Živický Peter Živický
strážnik
T: +421 45 245 31 11
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2022  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter