English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Organizačná štruktúra

Koho hľadáte?

Kancelária generálnej riaditeľky

Miroslava Nemšáková Miroslava Nemšáková
odborná asistentka
T: +421 2 20 47 61 00
miroslava.nemsakova@sng.sk
Silvia Horváthová Silvia Horváthová
referentka podateľne
T: +421 2 20 47 62 26
silvia.horvathova@sng.sk
Monika Mitášová
koordinátorka vedecko-výskumných projektov
monika.mitasova@sng.sk
Marta Kapustová Marta Kapustová
výkonná asistentka
T: +421 2 204 76 100
sng@sng.sk
Henrieta Bíziková Henrieta Bíziková
výkonná asistentka
T: +421 2 20 47 61 78
henrieta.bizikova@sng.sk
 
 

Úsek zástupcu generálnej riaditeľky

Alexandra Homoľová Alexandra Homoľová
zástupkyňa generálnej riaditeľky
T: +421 2 20 47 61 98
alexandra.homolova@sng.sk
 
 

Oddelenie odbornej ochrany zbierok

Emília Rudinská Emília Rudinská
reštaurátorka / materská dovolenka
emilia.rudinska@sng.sk
Michal Oravec
odborný pracovník - chemik
michal.oravec@sng.sk
Marcel Sedlár
samostatný referent OBO a CO
marcel.sedlar@sng.sk
Lucia Hesterová Lucia Hesterová
pomocná reštaurátorka
T: +421 2 20 47 61 87
lucia.hesterova@sng.sk
Veronika Gabčová Veronika Gabčová
manažérka pre odborné činnosti
T: +421 2 20 47 62 06
veronika.gabcova@sng.sk
 
 

Oddelenie produkcie projektov a výstav

Cyril Pavešic Cyril Pavešic
paspartér
T: +421 2 20 49 61 11
cyril.pavesic@sng.sk
Miroslava Plesníková
produkčná pracovníčka edičných výstupov
miroslava.plesnikova@sng.sk
Mário Matuchovič Mário Matuchovič
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
mario.matuchovic@sng.sk
Luďka Kratochvílová Luďka Kratochvílová
edičná a jazyková redaktorka
T: +421 2 20 47 61 33
ludka.kratochvilova@sng.sk
Soňa Hrúziková
textová korektorka - materská dovolenka
sona.hruzikova@sng.sk
Bohuslava Zamecová Bohuslava Zamecová
produkčný pracovník výstavných projektov / materská dovolenka
T: +421 905 588 064
bohuslava.zamecova@sng.sk
Štefan Degma Štefan Degma
stolár
T: +421 2 20 47 61 51
stefan.degma@sng.sk
Martina Hajachová Martina Hajachová
produkčný pracovník výstavných projektov
martina.hajachova@sng.sk
Samuel Chovanec
technik multimediálnych inštalácií
Rastislav Sedlačík Rastislav Sedlačík
produkčný pracovník výstavných projektov
T: +421 2 20 49 62 80
rastislav.sedlacik@sng.sk
Róbert Sekeráš Róbert Sekeráš
aranžér
T: +421 2 20 49 62 81
 
 

Úsek výskumu a rozvoja

Mária Bohumelová Billová Mária Bohumelová Billová
riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja
T: +421 2 20 47 61 14
maria.bohumelova@sng.sk
 
 

Digitálne zbierky a služby

Gabriel Balkó Gabriel Balkó
kontrolór kvality digitálnych snímok
T: +421 2 20 47 61 69
gabriel.balko@sng.sk
Vladimír Hergott Vladimír Hergott
správca CEDVU
T: +421 2 20 47 61 44
vladimir.hergott@sng.sk
Zuzana Koblišková Zuzana Koblišková
dokumentátorka digitálneho archívu
T: 02/20476 141
zuzana.kobliskova@sng.sk
Igor Rjabinin Igor Rjabinin
programátor
T: +421 2 20 47 62 05
igor.rjabinin@sng.sk
Michal Čudrnák Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb
T: +421 2 20 47 61 43
michal.cudrnak@sng.sk
Lukáš Štepanovský Lukáš Štepanovský
editor Webu umenia
T: +421 2 20 47 62 07
lukas.stepanovsky@sng.sk
 
 

Oddelenie digitálnych techológií

Vratko Tóth Vratko Tóth
DTP operátor
T: +421 2 20 47 61 38
vratko.toth@sng.sk
Branislav Horňák Branislav Horňák
manažér pre digitalizačné pracovisko a logistiku, vedúci oddelenia digitálnych technológií
T: +421 2 20 47 62 10
branislav.hornak@sng.sk
Martin Deko Martin Deko
fotograf
T: +421 2 20 47 61 37
martin.deko@sng.sk
Tomáš Pochmarský Tomáš Pochmarský
operátor digitálnych a tlačových strojov
tomas.pochmarsky@sng.sk
Peter Marek Peter Marek
DTP operátor, tlač reprodukcií
T: +421 2 20 47 61 04
peter.marek@sng.sk
Marián Turčan Marián Turčan
DTP operátor – sken
T: +421 45 245 30 05
marian.turcan@sng.sk
 
 

Knižnica

Dana Karulová Dana Karulová
vedúca knižnice
T: +421 2 20 47 61 26
dana.karulova@sng.sk
Jana Šuchová Jana Šuchová
knihovníčka, katalogizátorka
T: +421 2 20 47 61 25
jana.suchova@sng.sk
Denisa Marienková
knihovníčka/ akvizícia a výmena publikácií
 
 

Správa zbierok

Ivan Szilvásy
logistický pracovník
Sára Pernecká
referentka pre výpožičky/metodička licenčnej agendy
sara.pernecka@sng.sk
Juraj Macko
správca depozitára - Zvolen
juraj.macko@sng.sk
Marcel Taranda
správca depozitára - Zvolen
marcel.taranda@sng.sk
Slávka Mináriková Slávka Mináriková
dokumentátor pre akvizície/referent pre výpožičky
T: +421 2 20 47 61 77
slavka.minarikova@sng.sk
Ľudovít Rusňák Ľudovít Rusňák
vedúci oddelenia správy zbierok
T: +421 2 20 47 61 62
ludovit.rusnak@sng.sk
Kristína Matuchovičová Kristína Matuchovičová
referentka pre výpožičky a akvizície / materská dovolenka
T: +421 2 20 47 62 22
kristina.matuchovicova@sng.sk
Katarína Kostovská
referentka pre výpožičky
 
 

Úsek hospodárskeho riadenia

Gabriela Hamalová Gabriela Hamalová
riaditeľka Úseku hospodárskeho riadenia
T: +421 2 20 47 62 28
gabriela.hamalova@sng.sk
 
 

Oddelenie finančného riadenia

Martina Šáteková
manažér prevádzky Ex Libris - materská dovolenka
Jana Lukácsová Jana Lukácsová
účtovníčka, referentka správy majetku
T: +421 2 20 47 62 31
jana.lukacsova@sng.sk
Marta Szöcsová
upratovačka
Daša Benkovičová
účtovníčka/referentka predbežnej kontroly
Katarína Sido
referentka kníhkupectva
 
 

Verejné obstarávanie

Silvia Trizuljaková
referentka pre verejné obstarávanie
T: +421 2 20 47 62 09
silvia.trizuljakova@sng.sk
Galina Lopatová
referentka pre verejné obstarávanie
galina.lopatova@sng.sk
 
 

Investičné projekty

Zlatica Páleníková Zlatica Páleníková
manažérka pre investičné projekty
T: +421 2 20 47 61 17
zlatica.palenikova@sng.sk
 
 

Oddelenie prevádzky

Silvia Blažková Silvia Blažková
dozorkyňa zbierok
Roman Goras Roman Goras
strážnik
Mária Molčániová Mária Molčániová
dozorkyňa zbierok
Milan Zubek Milan Zubek
strážnik
Emília Bokorová Emília Bokorová
dozorkyňa zbierok
Beáta Nagyová Beáta Nagyová
dozorkyňa zbierok
Štefan Borza Štefan Borza
strážnik
Vladimír Antoš Vladimír Antoš
elektrikár, údržbár
T: +421 2 20 49 61 52
vladimir.antos@sng.sk
Zdeno Zedníček Zdeno Zedníček
manipulačný pracovník
T: +421 2 20 47 62 88
Ondrej Mitický Ondrej Mitický
referent prevádzky
T: +421 2 20 47 62 16
ondrej.miticky@sng.sk
Milan Benkovič
údržbár/ technický referent
Marian Molnár
strážnik
Danica Petrovičová Danica Petrovičová
dozorkyňa zbierok
Dušan Slezák Dušan Slezák
strážnik
Darina Hrnčiarová Darina Hrnčiarová
dozorkyňa zbierok
Miloš Bohumel Miloš Bohumel
koordinátor prevádzky
T: +421 2 20 47 61 19
milos.bohumel@sng.sk
Helena Garanová
dozor zbierok
Peter Kovačka Peter Kovačka
strážnik
Jarmila Géciová
upratovačka
 
 

Úsek marketingu a komunikácie

Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
 
 

Oddelenie marketingu a tvorby programov

Branislav Matis Branislav Matis
grafická podpora
T: +421 2 20 47 61 45
branislav.matis@sng.sk
Ladislava Deák Ladislava Deák
manažér pre publicitu / rodičovská dovolenka
T: +421 2 20 47 61 46
ladislava.gnackova@sng.sk
Kristína Paulenová Kristína Paulenová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 70
kristina.paulenova@sng.sk
Miroslav Gajdoš Miroslav Gajdoš
audiovizuálna podpora
Michaela Kováčová Michaela Kováčová
galerijná pedagogička
T: +421 2 20 47 61 20
michaela.kovacova@sng.sk
Katarína Pikalyová Katarína Pikalyová
marketingová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 47
katarina.pikalyova@sng.sk
Dáša Dúbravová Dáša Dúbravová
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 40
dasa.dubravova@sng.sk
Ľubica Maceková Ľubica Maceková
programová pracovníčka
T: +421 2 20 47 61 30
luba.macekova@sng.sk
Gabriela Schultzová Gabriela Schultzová
projektová manažérka
T: +421 2 20 47 61 57
gabriela.schultzova@sng.sk
Bohdana Hromádková Bohdana Hromádková
riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie
T: +421 2 20 47 61 49
bohdana.hromadkova@sng.sk
Klára Hudáková Klára Hudáková
manažérka pre publicitu
klara.hudakova@sng.sk
 
 

Oddelenie galerijnej pedagogiky

Peter Pivoda Peter Pivoda
galerijný pedagóg, metodik
T: +421 915 786 712
peter.pivoda@sng.sk
Michaela Kováčová Michaela Kováčová
galerijná pedagogička
T: +421 2 20 47 61 20
michaela.kovacova@sng.sk
Barbora Tribulová Barbora Tribulová
vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky
T: +421 915 786 712
barbora.tribulova@sng.sk
Miroslava Mišová Miroslava Mišová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
miroslava.misova@sng.sk
Katarína Defeo Fiúza Siposová Katarína Defeo Fiúza Siposová
galerijná pedagogička
T: +421 915 786 712
katarina.siposova@sng.sk
 
 

Zbierky starého umenia

Zuzana Ludiková Zuzana Ludiková
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 80
zuzana.ludikova@sng.sk
Miroslava Maurery
asistentka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 6135
miroslava.maurery@sng.sk
Eva S. Kotláriková Eva S. Kotláriková
kurátorka zbierok starého umenia
eva.kotlarikova@sng.sk
Katarína Kolbiarz Chmelinová Katarína Kolbiarz Chmelinová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 32
katarina.chmelinova@sng.sk
Dušan Buran Dušan Buran
vedúci kurátor Zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 62 21
dusan.buran@sng.sk
Martin Čičo Martin Čičo
kurátor zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 48
martin.cico@sng.sk
Katarína Beňová Katarína Beňová
kurátorka zbierok starého umenia
T: +421 2 20 47 61 34
katarina.benova@sng.sk
 
 

Zbierky moderného a súčasného umenia

Vladimíra Büngerová Vladimíra Büngerová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 18
vladimira.bungerova@sng.sk
Katarína Bajcurová Katarína Bajcurová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 13
katarina.bajcurova@sng.sk
Alexandra Tamásová Alexandra Tamásová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 36
alexandra.tamasova@sng.sk
Petra Hanáková Petra Hanáková
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 09
petra.hanakova@sng.sk
Štefan Cebo Štefan Cebo
asistent zbierok moderného a súčasného umenia
stefan.cebo@sng.sk
Lucia Gavulová Lucia Gavulová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 63 02
lucia.gavulova@sng.sk
Aurel Hrabušický Aurel Hrabušický
kurátor zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 62 66
aurel.hrabusicky@sng.sk
Lucia Almášiová Lucia Almášiová
kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 74
lucia.almasiova@sng.sk
Lucia Gregorová Stach Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia
T: +421 2 20 47 61 81
lucia.gregorova@sng.sk
 
 

Zbierky úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

Viera Hricáková Viera Hricáková
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry / materská dovolenka
T: +421 2 20 47 61 35
viera.dlhanova@sng.sk
Denis Haberland Denis Haberland
kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 63 13
denis.haberland@sng.sk
Jana Švantnerová Jana Švantnerová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 62 65
jana.svantnerova@sng.sk
Viera Kleinová Viera Kleinová
kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry
T: +421 2 20 47 61 08
viera.kleinova@sng.sk
 
 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2020  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter